Sertifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem

undp-privreda1U srijedu 11. novembra održan je sastanak rukovodstva opštine sa predstavnicima kancelarije UNDP Banja Luka i Razvojne agencije “Eda” iz Banjaluke, kojem su prisustvovali i predstavnici razvojne agencije Apis iz Srpca, te predsjednik Ekonomsko-privrednog savjeta opštine Srbac, Vojin Kusić.

Tema sastanka je bila da se definišu načini i mogućnosti stvaranja povoljnog privrednog ambijenta u opštini Srbac, kako bi se omogućilo kako domaćim tako i stranim investitorima da ulože svoj kapital u našoj opštini u cilju njenog ekonomskog prosperiteta i zapošljavanja novih radnika.

Zamjenik načelnika opštine Ranko Nedić je prezentovao određene ekonomske pokazatelje i istakao da su u opštini Srbac formirane dvije industrijske zone, urađena strategija razvoja do 2020. godine, smanjen porez na nepokretnosti sa 0,25 na 0,10 odsto, smanjene administrativne takse za otvaranje preduzetničkih radnji za četiri puta kao i komunalne naknade za privredne subjekte za 60 odsto.

Direktor „Ede“, Zdravko Miovčić, izrazio je spremnost da se opštini Srbac pomogne da dođe do sertifikata o povoljnom poslovanju u okruženju, kao što to naprimjer ima opština Prijedor.

„Preporučjem da se sve dosadašnje odluke Skupštine opštine, koje se odnose na rasterećenje privrede, objave na internet stranici opštine, zatim da se Ekonomsko-privredni savjet popuni sa najkvalitetnijim stručnjacima, da se što prije odredi delegacija koja bi posjetila opštinu Prijedor i da se dobro prouči priručnik u kome ima 12 kriterijuma i 80 podkriterijuma koje treba ispuniti da bi se dobio sertifikat koji potvrđuje postojanje povoljnog privrednog ambijenta“, rekao je Miovčić i dodao da se tek tada može računati na dobijanje sredstava iz međunarodnih fondova.

Kako bi opština Srbac došla do Sertifikata opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem potrebno je da ispuni određene standarde iz Programa za sertifikaciju opština koji provodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) iz Srbije, Ekonomski fakultet u Rijeci, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, Ministarstvo razvoja, preduzetništva i zanatstva FBiH, Zajednica jedinica lokalnih samouprava i Savez privrednih komora Makedonije.

Sertifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem (Business Friendly Certification – BFC) je proces koji promoviše standarde efikasne i transparentne lokalne administracije i omogućava ocjenu kvaliteta usluga i informacija koje opštine pružaju investitorima i privrednicima.

Stvaranje privlačne poslovne klime ne znači samo da se nude finansijske povlastice investitorima. Iako je to važan dio odluke, investitori uzimaju u obzir i kvalitet komunikacije koju ostvaruju sa lokalnim vlastima, profesionalizam, preciznost, kao i utisak i očekivanja o mogućem partnerskom odnosu u budućnosti. Investitori vrednuju realno predstavljenu sliku o lokalnoj sredini i predvidljivost potrebnog vremena i novca koji je potreban za različite postupke, počev od registracije preduzeća, preko izgradnje objekta, povezivanje na energetske i komunalne sisteme snabdjevanja i zapošljavanje radne snage. Sertifikacija opština znači ispunjenje određenih standarda, tj. određenu garanciju da će postojeći privrednici, kao i potencijalni investitori, dobiti usluge i informacije na način koji olakšava poslove i aktivnosti koje spadaju u nadležnost lokalnih samouprava u Republici Srpskoj.

Kriterijumi

Uspostavljeno je 12 kriterijuma i više od 80 potkriterijuma na osnovu kojih se ocjenjuje da li je i u kojoj mjeri neka opština ispunila standarde povoljnog poslovnog okruženja:

1. Strateški pristup lokalnom ekonomskom razvoju

2. Organizacioni kapacitet za pružanje podrške privredi

3. Uključenost privrede u rad lokalne uprave (privredni savjet)

4. Efikasan sistem za izdavanje građevinskih dozvola

5. Dostupnost informacija relevantnih za poslovanje

6. Primjena marketinga u cilju promocije investicija

7. Kreditna sposobnost i finansijska stabilnost

8. Promocija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa

9. Podsticanje privatno-javnih partnerstava

10. Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge

11. Transparentna politika lokalnih taksi, poreza i podsticaja

12. Primjena informacionih tehnologija

Povoljno poslovno okruženje imaju one opštine koje ispune 75% navedenih kriterijuma.

Kriterijumi Sertifikacije daju jasne smjernice opštinama o vrsti i kvalitetu usluga, informacija i infrastrukture koje investitori i privrednici očekuju. Svaka opština uključena u proces Sertifikacije dobija konkretne preporuke koje reforme je potrebno da sprovede kako bi stvorila povoljno poslovno okruženje koje podrazumjeva efikasnu administraciju, transparentnu lokalnu upravu, adekvatnu infrastrukturu i partnerski odnos prema privredi.

Krajnji cilj Sertifikacije je jačanje konkurentnosti lokalnih samouprava, promocija investicija, povećanje zaposlenosti i rast životnog standarda u Republici Srpskoj kao i u cijeloj BiH.