Poziv na prezentaciju projekta CREDO Krajina i polazne studije o konkurentnosti privrednih subjekata

Agencija za razvoj preduzeća EDA iz Banje Luke i Privredna komora Republike Srpske organizuju prezentaciju o najkonkurentnijim privrednim sektorima i mjerama podrške za preduzeća iz ovih sektora, koja će se održati u četvrtak, 19.09.2013. godine u prostorijama Privredne komore RS (ul. Đure Daničića 1/II) u Banjoj Luci, sa početkom u 13:00 časova.

Ovom prilikom će se predstaviti glavne komponente i karakteristike „CREDO Krajina“ i nacrt Polazne studije privrednih sektora sa područja Krajine u kojoj su identifikovani sektori sa najvećim potencijalima za rast i zapošljavanje.

Pozivamo Vas na prezentaciju i razgovor kako biste „iz prve ruke“ saznali koji privredni sektori sa područja projekta „CREDO Krajina“ su identifikovani kao sektori sa najvećim potencijalom za rast i novo zapošljavanje. Želimo da razgovaramo i podržimo upravo privredna društva koja namjeravaju da investiraju u razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda i usluga, osvajanje novih tržišta, unapređenje internih poslovnih procesa, unapređenje sistema distribucije i sl. Podržaće se inovativni poslovni poduhvati privrednih društava koji će zahvaljujući njima postati snažniji i koji će povećati broj zaposlenih. Na raspolaganju će biti poseban razvojni fond od 1.000.000 EUR za direktnu finansijsku podršku privrednim društvima i lokalnim upravama, te različite mjere podrške u vidu savjetodavne pomoći, visokokvalitenih obuka, studijskih putovanja u inostranstvu i sl.

Cilj projekta „CREDO Krajina“ je da se poboljša konkurentnost malih i srednjih preduzeća, kako bi se kreirala i odžala radna mjesta, smanjilo siromaštvo i poboljšao ekonomski status ovog područja. Projekat finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju Sida, a implementira Agencija za razvoj preduzeća EDA iz Banje Luke u saradnji sa Udruženjem za razvoj NERDA iz Tuzle.

Poziv se odnosi i na firme sa teritorije opštine Srbac iz oblasti drvoprerade, metaloprerade, prozvodnje hrane i pića, kože i obuće i IT tehnologija, i srdačno se očekuje  njihovo prisustvo ovoj projektnoj prezentaciji.

pdf-imageCREDO Krajina – Poziv na prezentaciju

pdf-imageCredo Krajina – letak