Priprema aplikacija za IPARD projekte

Razvojna agencija opštine Srbac, Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća – APIS i konsultanti iz GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH – Njemačka vladina razvojna agencija) održali su zajedničku radionicu u cilju što boljih priprema za aktivnosti koje slijede u narednom periodu a odnose se na korištenje EU instrumenta za pred-pristupnu pomoć – komponenta V: ruralni razvoj (IPARD).

2014-09-25 23.15.02Glavni cilj IPARD programa je unapređenje poljoprivrednog sektora kroz podršku povećanju konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda. Ovaj program, nažalost, još uvijek nije dostupan za Bosnu i Hercegovinu. Ova radionica je stoga, poslužila kao upoznavanje s budućim dostupnim sredstvima IPARD pred-pristupnog programa Europske unije kao i za prenos iskustava iz Republike Hrvatske gdje su identifikovani uspješni primjeri u procesu uspostavljanja svih neophodnih IPARD struktura kako bi se iz njih izvukle važne pouke koje se mogu primjeniti i u BiH.Radionica je održana 26.09. u prostorijama nove opštinske sale a predavači su bili

– Kristijan Mavrek dipl.politolog i konsultant za IPARD i EAFRD Program sa temom
Priprema projekata za malo i srednje poduzetništvo u poljoprivredi i prehrambenoj industriji

– Marjan Novak dipl.ing strojarstva i licencirani konsultant za poduzetništvo i menadžment
sa temom IPARD – tehnološki projekat i2014-09-25 23.15.18

– Josip Bacinger, dipl. ing sa temom Poslovni planovi i financiranje IPARD projekata

Obuka je imala i praktični smisao jer su u samoj obuci 3 firme iz oblasti poljoprivredne proizvodnje a koje rade i djeluju na teritoriji opštine Srbac,izrazile spremnost za saradnju i učestvovanje u budućim IPARD projektima. Projekti se odnose na poljoprivredne oblasti uzgoja i prerade voća,plasteničke proizvodnje i bio-prerade životinjskog otpada.Oformljena su i tri opštinska tima za pripremu projekata iz ovih navedenih oblasti  koji će biti spremni za apliciranje u 2015.godini kada se očekuje da BiH pristupi IPA2 programu 2014-2020, koji je ovog puta zasnovan na sektorkoj podršci a jedan od glavnih sektora je i IPARD program i podrška poljoprivrednoj proizvodnji.

Treba istaći da je u svim navedenim aktivnostima uključeno i Ministarstvo za poljoprivredu RS,sa svojim timom za podršku ovim pojektima.Finansijska sredstva za ove namjene biće predviđena u budžetu Vlade RS za 2015.godinu, tako da se može konstatovati da sveukupna organizaciona i materijalna podrška ovim aktivnostima garantuje da će opština Srbac sa svojom razvojnim timom spremno dočekati otvaranje instrumenata pred-pristupne pomoći u sektoru ruralnog razvoja – IPARD.

Opština Srbac počinje instalaciju informacionog sistema LEDIS (Local Economic Development Information System)

Poslije uspješnih aktivnosti u implementaciji ReGERD projekta i anketiranja preko 50 najznačajnih preduzeća u opštini Srbac, pristupilo se uspostavljanju i formiranju SME baze podataka poslovnih subjekata regije Sava Garden koja pored opštine Srbac obuhvata i opštine Gradiška, Laktaši i Kozarska Dubica.Ukupan broj anketiranih poslovnih subjekata u navedenoj regiji je preko 300, pa se sa sigurnošću može konstatovati da će se ovako kvalitetna baza podataka moći iskoristiti za dobro planiranje i donošenje adekvatnih odluka koje se tiču razvoja regije i navedenih lokalnih zajednica .

Opština Srbac , preko Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti i Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Srbac – APIS, napraviće sutra, 19.09.2014. godine, novi korak u procesu unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja. Instaliranjem LEDIS informacionog sistema , odnosno softvera koji predstavlja ulaznicu u društvo najnaprednijih lokalnih zajednica  stvaraju se uslovi da i opština Srbac dobije certifikat o povoljnom poslovnom okruženju.U Republici Srpskoj BFC – Business Friendly Certification zasada posjeduje samo opština Prijedor.

L1Uvođenje unificiranog sistema kao što je LEDIS, opštine dobijaju mogućnost da sistematki prate podatke u realnom vremenu. Jedinstveni pristup i jednoobrazni unos podataka obezbjeđuje uporedivost svih relevantnih podataka koji se prikupljaju na lokalu.

Ovakav sistem obezbjeđuje:

•Efikasno i efektivno funkcionisanje kancelarija za LER; •Čuvanje svih informacija, izveštaja i dokumenata od značaja za LER na jednom mestu; •Vodič za lakšu certifikaciju lokalne samouprave kao one sa povoljnim poslovnim okruženjem; •Praćenje svih podataka u realnom vremenu na lokalnom nivou; •Uštedu vremena neophodnog za unošenje, pristup i ažuriranje podataka; •Automatsko generisanje različitih vrsta izveštaja, praktično, bez utroška vremena; •Unošenje svih podataka samo jednom – u LEDIS – informacioni sistem za upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem na nivou jedinica lokalne samouprave, a korišćenje, analizu i izveštavanje na lokalnom, regionalnom i pokrajinskom nivou; •Automatski izvoz željenih podataka na internet prezentaciju opština i gradova; •Mogućnost automatskog izvoza podataka na zajednički portal za grupu opština ili sve opštine u državi, •Osim što unapređuje svakodnevni rad odeljenja i službi u okviru lokalnih samouprava, korišćenje ovog sistema unapređuje kvalitet i dostupnost informacija koje se nude potencijalnim investitorima i lokalnim privrednicima, kao i transparentnost podataka.

L2Informacioni sistem LEDIS se sastoji od 17 programskih modula, i to:

Profil zajednice – 118 tabela koje sadrže sve ključne podatke o zajednici, sa mogućnošću pretrage po oblastima i sektorima, kao i automatsko generisanje statističkih izveštaja (u formi raznih grafikona i tabela).

Privreda – Ovaj modul sadrži registar privrednih subjekata, kao i razne druge podatke o lokalnom poslovnom sektoru,registar udruženja privrednika,podatke o izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća i preduzetnike, praćenje društvene korporativne odgovornosti, formiranja privatno-javnih partnerstava, spisak svih sajmova na nivou godine, spisak klastera, praćenje saradnje sa privrednicima (zapisnici sa sastanaka Privrednog saveta; evidencija kontakata i pružene podrške malim i srednjim preduzećima).

Turizam – sa kompletnom statistikom o smeštajnim jedinicama i podacima o kategorizaciji. Na predlog opštine Sokobanja, ovaj modul je i dalje u razvoju i biće proširen podacima o svim turističkim lokalitetima, objektima i kalendarom kulturnih manifestacija.

Poljoprivreda – Za sada, ovaj modul sadrži registar poljoprivrednih gazdinstava i poljoprivrednog zemljišta, a plan je da se proširi na širi modul koji će sadržati šire informacije o ruralnom razvoju (podaci o ruralnim naseljima, infrastruktura, transport, ekologija, itd.).

Strateški plan razvoja – Ovaj modul omogućava unos svih strateških planova na nivou lokalne samouprave (plan održivog razvoja, lokalni akcioni ekološki plan, svi drugi sektorski planovi) i praćenje njihove implementacije, sa mogućnošću generisanja izveštaja/preseka stanja i statusa implementacije).

Upravljanje projektima – Modul koji se nastavlja na prethodni, omogućava praćenje realizacije svih projekata od strane menadžera projekata, do nivoa aktivnosti, kao i generisanje pojedinačnih izveštaja za svaki projekat.

Tržište radne snage – U ovom delu, omogućava se praćenje statistike o zapošljavanju na nivou opštine, kao i upravljanje ovim podacima, prema potrebama lokalnog privrednog sektora i investitora.

Slobodne lokacije za investiranje – Registar svih dostupnih greenfield i brownfield lokacija koje su u ponudi, sa podacima o primarnoj i sekundarnoj infrastrukturi. Data je i mogućnost automatskog generisanja izveštaja sa kompletnim podacima o lokaciji, uključujući i slike.

Investicije – Registar svih prisutnih investitora, uključujući kompletan tok investiranja, iznos investicije, broj zaposlenih, dobijene podsticaje, finansijske podatke, kao i praćenje rezultata, efekata i koristi za opštinu od privučenih investicija.

Partnerske institucije i komunikacija sa njima – Adresar svih institucija sa kojima lokalna samouprava kontaktira, sa beleškama sa sastanaka i mogućnošću praćenja hronologije saradnje sa svim bitnim akterima. U toku je izrada kalendara aktivnosti, u cilju koordinacije rada svih zaposlenih sa opcijom pretrage po danima, nedeljama i mesecima, kao i po projektima i zaduženim osobama.

Registar poslovnog prostora – Ovaj modul daje mogućnost za čuvanje i praćenje svih relevantnih podataka o poslovnom prostoru u vlasništvu lokalne samouprave ili u privatnom vlasništvu.

L3Ljudski resursi i organizacija opštine – Evidencija svih zaposlenih u opštinskoj upravi, kao i svih organizacionih jedinica. Iz ovog modula određuju se i različiti nivoi pristupa podacima u LEDISu.

Dijaspora – Registar stanovništva opštine iz dijaspore, u cilju praćenja njihovog interesovanja i mogućnosti za investiranje.

Projekte inicijative – Ovaj modul podržava praćenje različitih mogućnosti/konkursa za finansiranje projekata iz domaćih i stranih fondova, sa opcijom filtriranja po različitim parametrima (prema donatorima, vremenu objavljivanja, visini dostupnih fondova, osobi zaduženoj za taj projekat, statusu inicijative, itd.)

Registar propisa – Na predlog opštine Negotin iz Srbije, trenutno u završnoj fazi je i modul za sistematično čuvanje lokalnih propisa i drugih dokumenata, uz mogućnost pretrage po različitim parametrima, kao i uvida u kompletnu hronologiju svih izmena i dopuna i dostupnost prečišćenih verzija dokumenata, kako iz LEDIS-a, tako i preko Internet sajta opštine.

Planer aktivnosti – Pomoćni modul za planiranje svakodnevnih aktivnosti opštine i koordinaciju između zaposlenih.

Baza znanja – Modul za prikupljanje i čuvanje informacija o obukama i usavršavanju zaposlenih i biblioteka različitih materijala za edukaciju zaposlenih, koja će biti dostupna svima na nivou lokalne samouprave.

LEDIS je informacioni sistem koji je razvila grupa eksperata za lokalni ekonomski razvoj (Development Consulting Group – DCG) iz Beograda i koji zasnovan na WinForms Microsoft .NET tehnologiji, pri čemu se koristi MSSQL Server kao server baze podataka i Crystal Reports za generisanje izveštaja. Razvojno okruženje MS Visual Studio 2008, jezik programiranja C#. Imajući u vidu da je sistem razvijen u Microsoft tehnologiji, jedino je moguć rad na Windows operativnim sistemima.

Instalacija softvera finansira se od strane Njemačka organizacija za tehničku saradnju – GIZ d.o.o. (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Gmbh) u iznosu od 7.823 KM ( 4000 €) a njegovo održavanje u prve dvije godine finansiraće se preko projekta ReGERD u iznosu od 2.880 KM.

Očekuje se ogroman pomak kursa britanske funte!

am_skotska_800Ove sedmice će gotovo sigurno doći do velike promjene kursa britanske funte u odnosu na sve ostale valute. Razlog je referendum o nezavisnosti Škotske koji se održava u četvrtak. Kurs funte je tek prije desetak dana počeo značajnije reagirati na vijesti vezane uz referendum budući da su prije toga sve ankete pokazivale da je vjerojatnost odcjepljenja poprilično niska, no najnovije prognoze pokazuju da bi ipak nešto više od 50% glasača moglo glasovati za nezavisnost.

U trenutku pisanja članka kurs GBP/USD na platformama MTradinga, vodećeg online brokera u regionu, iznosi 1,6250. Britanska funta je od početka mjeseca u odnosu na američki dolar oslabila nešto više od 2%, a u odnosu na najvišu vrijednost u ovoj godini oslabila je 5%.

Kro cijelu sedmicu mogući su veliki i nagli pomaci kursa funte u odnosu na sve ostale valute, a najveći pomak će se dogoditi u četvrtak navečer po objavljivanju rezultata referenduma.

Budući da finansijska tržišta gotovo uvijek pretjerano reagiraju na vijesti, u slučaju pobjede opcije za odcjepljenje Škotske funta će vjerojatno odmah nakon objave vijesti izgubiti na vrijednosti između 3 i 5% vrijednosti, a u slučaju pobjede opcije za ostanak u Ujedinjenom Kraljevstvu funta će ojačati u jednakoj mjeri.

U narednim sedmicama taj trend bi se mogao nastaviti, a neke banke smatraju da bi funta sveukupno mogla oslabiti ili ojačati 10% na temelju referenduma do kraja ove godine.

Vrijednost ostalih valuta također neće mirovati, budući da je za ovaj tjedan najavljeno mnogo važnih ekonomskih odluka. Sastanke održavaju centralne banke SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Švajcarske, a govore u javnosti će održati i guverneri centralnih banaka Japana i Kanade. Osim toga, bit će objavljeni podaci o poslovnom povjerenju u Njemačkoj, nezaposlenosti u Vel. Britaniji i inflaciji u SAD-u. Popis svih najavljenih vijesti i točan raspored izlaska pogledajte u ekonomskom kalendaru MTradinga.

S obzirom na opisanu situaciju, kako se pozicionirati na tržištu?

Budući da će ove sedmice gotovo sigurno biti velikih i naglih pomaka kursa GBP u odnosu na sve ostale valute, ne preporuča se kratkoročno špekuliranje uz veliku polugu i male Stop-Loss naloge. Najbolje je pričekati objavu vijesti te u slučaju pretjeranog pada kupiti, a u slučaju pretjeranog rasta prodati GBP.
Kada su u pitanju ostale valute, u sljedećih nekoliko mjeseci očekuje se nastavak jačanja američkog dolara u odnosu na većinu ostalih najtrgovanijih valuta, no budući da dolar već nekoliko sedmica bez prestanka jača, treba pričekati privremenu korekciju te je iskoristiti za povoljniju razinu za kupnju američke valute.

Veza: http://www.mtrading.ba/analytics/fundamentalna-analiza/2014/09/15/o%C4%8Dekuje-se-ogroman-pomak-kursa-britanske-funte/

Javni poziv za preduzeća koja su pretrpjela štetu od poplava

EDAAgencija za razvoj preduzeća Eda i Udruženje za razvoj NERDA, u okviru projekta CREDO Krajina, objavljuju javni poziv za realizaciju mjera podrške poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava u okviru Programa podrške poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava na odabranim područjima.

Cilj Programa je brži oporavak od posljedica poplava i nastavak rada, te zadržavanje broja zaposlenih u poslovnim subjektima. Stoga su samo prihvatljive aktivnosti čiji je cilj saniranje posljedica poplava na definisanim područjima i obuhvataju:

• Nabavku mašina i opreme,
• Popravak mašina i opreme,
• Nabavku sirovina i drugog materijala za redovno obavljanje registrovane djelatnosti,
• Građevinske radove na sanaciji objekata.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju Programa neće biti veći od 993.000 KM. Minimalan iznos granta je 10.000 KM, a maksimalan iznos granta je 20.000 KM, s tim što iznos pojedinačnog granta ne može biti veći od 70% od ukupnog iznosa predviđenog za aktivnosti za čiju se realizaciju sredstva dodjeljuju.

Razjašnjenja u vezi sa ovim javnim pozivom se mogu dobiti na osnovu upita koji se moraju dostaviti isključivo pismenim putem Agenciji za razvoj preduzeća Eda iz Banjaluke (preko elektronske pošte eda@edabl.org ili telefaksa 051/318-838) ili Udruženju za razvoj NERDA iz Tuzle (preko elektronske pošte nerda@nerda.ba ili telefaksa 035/369-903), sa jasnom oznakom da se radi o pitanjima vezanim za Program. Odgovori na postavljena pitanja biće objavljeni na web stranicama http://www.edabl.org/Credo/Saopstenja.aspx?CatID=13 i http://www.nerda.ba u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja pitanja.

Javni poziv sa detaljnim informacijama kao i svom pratećom dokumentacijom možete preuzeti na web stranici http://www.edabl.org/uploads/admin/CREDO,Poziv,za%20poplavljene.pdf

pdf-imageCREDO,Poziv,za poplavljene

Public Call for SMEs – EU Floods Recovery Programme

cq5dam.web.540.390EU Program za oporavak od poplava (EU PoP) će kroz programsku komponentu Ekonomski oporavak dodijeliti bespovratnu pomoć malim i srednjim preduzećima (MSP) koja su pretrpila materijalnu štetu od poplava.

Pomoć će uključivati sredstva u direktnoj vezi sa individualnim potrebama MSP koja može da uključuje rekonstrukciju privredne i poljoprivredne infrastrukture, pružanje tehničke pomoći u cilju poboljšanja produktivnosti, kao i pružanje ekonomske pomoći MSP u stvaranju prihoda zasnovanog na pristupu lanca vrijednosti. Sve navedene aktivnosti su usmjerene na zadržavanje radnih mjesta, kao i proširenje mogućnosti za zapošljavanje.

Prijaviti se mogu preduzeća koja se bave proizvodnjom i proizvodno-uslužnom djelatnošću koja su registrovana na području općina Maglaj, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Tuzla, Sanski Most, Živinice, Zenica, Srebrenik, Lukavac, Žepče, Bijeljina, Šamac, Doboj, Prijedor, Banja Luka, Modriča, Laktaši, Srbac, Šekovići, Vukosavlje, Donji Žabar, Čelinac i Brčko.

Pojedinačni iznos sredstava za koje se može podnijeti zahtjev iznosi od 10.000 KM do 150.000 KM po pravnom licu. Zahtjevi koji po svojoj specifičnosti u pogledu visine pomoći prelaze navedene iznose mogu biti podvrgnuti posebnoj evaluaciji.

Odabrana MSP će dobiti pomoć koja će se dodjeljivati u skladu sa njihovim identificiranim potrebama i u okviru raspoloživih programskih sredstava.

Nepotpune prijave podnosioca zahtjeva se neće uzimati u obzir.
Rok za dostavljanje prijave uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju (dostupno za preuzimanje na ovoj web stranici), najkasnije do 22.09.2014. god. do 17:00 sati.

Sve prijave slati na registry.ba@undp.org ili direktno u jedan od UNDP ureda:

a. Sarajevo: Zmaja od Bosne bb (UN House)
b. Doboj: Cara Dušana bb
c. Tuzla: Mije Keroševića 20 (zgrada RTV Tuzla)
d. Brčko: Bulevar Mira 1 (zgrada Vlade Brčko Distrikta)

Veza:http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/en/home/presscenter/articles/2014/08/29/public-call-for-smes-eu-floods-recovery-programme/

word_logoEU Recovery Application Guidelines and Application Form SMEs Final

pdf-imageEU Recovery Application Guidelines and Application Form SMEs