Министарство трговине и туризма РС: Јавни конкурс за финансирање програма из области туризма у 2014. години

Министарство трговине и туризма РС расписало је Јавни конкурс за финансирање програма из области туризма у 2014. години.

С циљем подизања конкурентности туризма Републике Српске Министарство ће путем овог јавног позива финансирати реализацију промотивних активности у туризму, изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре, суфинансирати изградњу и реконструкцију саобраћајница које су програмом побољшања саобраћајне инфраструктуре дефинисане као приоритети, подстицати домаћи и рецептивни туризам, трошкове туристичких агенција – организатора туристичког путовања које обављају домаћи и рецептивни туризам и осталих пројеката из области туризма или других области сродних туризму, као што су угоститељство и услужне дјелатности.

pdf-imageJavni konkurs grant u turizmu 2014