Javni poziv za učešće u sanaciji i obnovi komercijalne poljoprivredne proizvodnje kroz EU Program za oporavak od poplava

cq5dam.web.540.390EU Program za oporavak od poplava će kroz programsku komponentu Ekonomski oporavak dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim osobama koja su pretrpila materijalnu štetu od poplava u maju 2014. godine sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave (Maglaj, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Tuzla, Sanski Most, Živinice, Zenica, Srebrenik, Lukavac, Žepče, Bijeljina, Šamac, Doboj, Prijedor, Banja Luka, Modriča, Laktaši, Srbac, Šekovići, Vukosavlje, Čelinac, Brčko).

Svaki korisnik će dobiti sljedeći paket za pokretanje poljoprivredne proizvodnje:

1. Plastenik od 200m2 sa sistemom za navodnjavanje, sadni materijal za proizvodnju povrća u plasteniku, te paket prihrane i zaštite.

2. Paket za proizvodnju jagodičastog voća (jagoda-industrijska i/ili konzumna) na 0,1ha što uključuje sadni materija, prihranu i zaštitu, sistem za navodnjavanje i foliju za proizvodnju.

3. Paket za proizvodnju povrća (kornišon i/ili paprika zavisno od područja) na 0,1ha što uključuje sadni materijal, paket prihrane i zaštite, sisteme za navodnjavanje i foliju za proizvodnju paprike.

Od podnosioca/podnositeljice se očekuje da osigura između 2,500 m2 i 3,000 m2 zemljišta na kojem će se pokrenuti ova proizvodnja, zatim stabilan izvor vode, pripremu zemljišta za sadnju, te da se pridržavaju stručnih uputa i ugovornih odredbi. U slučaju proizvodnje kornišona, podnosilac/podnositeljica će biti dužan/a da osigura stubove i mrežu/žicu.

Tokom čitavog procesa i trajanja Projekta biće obezbijeđena stručna i tehnička pomoć i edukacija podnosioca/podnositeljice u skladu sa dobrim poljoprivrednim praksama.

Odabrani podnosilac/podnositeljica će potpisati ugovor sa UNDP-om gdje će biti definisana prava i obaveze po pitanju bespovratne pomoći.

Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opšte i dodatne kriterije i koja su spremna da obezbijede gore tražene stavke.

Fizička lica koja ispunjavaju uslove se pozivaju da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju, najkasnije do 06.04.2015. godine do 15:00 sati. Sve prijave slati na registry.ba@undp.org ili direktno u jedan od UNDP ureda:

a. Sarajevo: Zmaja od Bosne bb (UN House)
b. Doboj: Cara Dušana bb
c. Banja Luka: Trg Republike Srpske 1/C1
d. Tuzla: Mije Keroševića 20 (zgrada RTV Tuzla)
e. Brčko: Bulevar Mira 1 (zgrada vlade Brčko Distrikta)

Prijave koje se dostavljaju direktno moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na „EU Program za oporavak od poplava – javni poziv za komercijalne poljoprivredne proizvođače“.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 552 330 ili e-mail registry.ba@undp.org.

Smjernice za podnošenje prijave i prijavni obrazac

word_logoEU Recovery Application Guidelines and Application Form Commercial Agri Final

Veza:http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2015/03/20/javni-poziv-za-u-e-e-u-sanaciji-i-obnovi-komercijalne-poljoprivredne-proizvodnje-kroz-eu-program-za-oporavak-od-poplava/

Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u državama Zapadnog Balkana

Pod pokroviteljstvom Ministarstva za ekonomiju i energetiku SR Njemačke (BMWi), a u okviru zajedničke organizacije Predstavništva njemačke privrede u BiH i ostalih regionalnih komornih ogranaka njemačke privrede (AHK), kao i njemačkog Udruženja za upravljanje materijalima, uvoz i logistiku (BME e.V), upućen je poziv bosanskohercegovačkim firmama da budu dio B2B projekta: „Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u državama Zapadnog Balkana“.

Profil_Njemačkih_firmi

Cilj ove inicijative je da se spoje njemački kupci sa odabranim dobavljačima sa Zapadnog Balkana. U okviru jednodnevnog događaja, koji će biti održan 09.06.2015. u Minhenu, zainteresovane njemačke firme će voditi direktne B2B-matchmaking razgovore sa predstavnicima kompanija iz zemalja Zapadnog Balkana.

Inicijatori projekta na ovaj način žele aktivno doprinijeti povećanju privrednih aktivnosti u regionu, a istovremeno i jačanju evropske ideje. „Funkcionalna tržišta dobavljača, pouzdane mreže isporučilaca, te efikasni lanci snabdijevanja su od ključnog značaja za smanjenje visokog vanjskotrgovinskog deficita u zemljama regiona“, rekao je šef ureda Predstavništva njemačke privrede u BiH Alexander Märdian. On je mišljenja da balkansko tržište dobavljača već danas pruža veliki potencijal za kupce iz Njemačke te da bi te poslovne prilike ubuduće trebalo bolje iskoristiti.

Za potencijalno učešće u ovom projektu u prvoj fazi je potrebno da na engleskom (opcionalno njemačkom) jeziku popunite obrazac koji se nalazi ispod teksta, te da nam isti dostavite do 31.03.2015. na info(at)ahk.ba. U drugoj fazi, njemačke firme će razmotriti pristigle prijave te će izvršiti selekciju odgovarajućih firmi iz BiH i regiona, koje će biti pozvane da učestvuju na konferenciji u Minhenu. Službeni jezik ovog B2B-događaja je engleski (opcionalno njemački) jezik.

Detaljni profili njemačkih firmi sa opisima djelatnosti i zahtjevima koji su upućeni potencijalnim partnerima iz BiH i regiona dostupni su pod ovim linkom. Firme iz BiH koje budu učestvovale na ovom događaju same snose svoje troškove prevoza i smještaja.

ex_ikonaRFI_Supplier – Obrazac

pdf-ikonaShort_Profile_German_Purchasing_Companies – Kratki profili njemačkih firmi

VEZA:http://bosnien.ahk.de/bs/news/news-pojedinacno/artikel/njemacka-inicijativa-za-pronalazenje-dobavljaca-u-drzavama-zapadnog-balkana/?cHash=95f34356f2420c756607eace1d07e0e2