Javni poziv za učešće u aktivnosti podizanja zasada malina kroz EU Program za oporavak od poplava

5354d0f1-17c4-42cb-837e-024957e60dd4-maline-preview

EU Program oporavka od poplava će kroz programsku komponentu Ekonomski oporavak dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim osobama koje su pretrpile materijalnu štetu od majskim poplava prošle godine sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave kroz podizanje trajnih nasada maline – sorte Miker i Polka.

Prijaviti se mogu fizička lica koja su se bavila ili se bave poljoprivrednom proizvodnjom te koja žive na području jedinica lokalne samouprave Maglaj, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Tuzla, Sanski Most, Živinice, Zenica, Srebrenik, Lukavac, Žepče, Bijeljina, Šamac, Doboj, Prijedor, Banja Luka, Modriča, Laktaši, Srbac, Šekovici, Vukosavlje, Donji Žabar, Čelinac, Brčko.

Svaki korisnik će dobiti sljedeći paket za podizanje zasada malina:

1. Paket za proizvodnju maline na površini od 2000m2 do maksimalno 4000m2 što uključuje sadni materijal, paket prihrane i zaštite za prvu godinu proizvodnje te sistem za navodnjavanje.

Svaki korisnik će dobiti kombinaciju od dvije sorte (Miker i Polka) za sadnju na otvorenom do maksimalne površine od 4000m2 (2000m2 za svaku). Na primjer, podnositelj/ica prijave može izabrati 1000m2 Mikera i 1000m2 Polke. Podnositelj/ica će dobiti istu površinu i Mikera i Polke te se ne mogu praviti drugačije kombinacije podjele izuzev po principu 50% jedne sorte, 50% druge sorte, u skladu sa raspoloživim zemljištem.

NAPOMENA: Navedeni paket za podizanje zasada malina se ne može mijenjati niti prilagođavati zahtjevima i željama podnosioca/podnositeljice prijave.

Od podnosioca/podnositeljice se očekuje da osigura između 2,000m2 i 4,000m2 obradivog zemljišta na kojem će se pokrenuti ova proizvodnja, zatim stabilan izvor vode, pripremu zemljišta za sadnju, te da se pridržavaju stručnih uputa i ugovornih odredbi. Podnosioc/podnositeljica će biti dužan/a da osigura potporne stubove i žicu, stajnjak, te pripremu zemljišta i čiščenje i uklanjanje postojeće vegetacije i ostale pripremne aktivnosti prije i za vrijeme sadnje.

Tokom čitavog procesa i trajanja Projekta, podnositelju/podnositeljici će biti obezbijeđena stručna i tehnička pomoć kao i edukacija, u skladu sa dobrim poljoprivrednim praksama.

Odabrani podnosilac/podnositeljica će potpisati ugovor sa UNDP-om u BiH gdje će biti definisana prava i obaveze po pitanju bespovratne pomoći.

Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opšte i dodatne kriterije i koja su spremna da obezbijede gore tražene stavke.

Fizička lica koja su već dobila pomoć kroz projekte podizanja komercijalne poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje krušne pšenice ili proizvodnje konzumnih jaja, nemaju pravo prijave na ovaj javni poziv.

Nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Sva zainteresirana fizička lica koja žive na području odabranih jedinica lokalne samouprave, mogu preuzeti odgovarajuće obrasce za prijave u zgradi jedinice lokalne samouprave u kojoj žive ili sa web stranice http://www.ba.undp.org.

Fizička lica koja ispunjavaju uslove se pozivaju da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju najkasnije do 28.09.2015. god. do 13:00 sati. Sve prijave slati na registry.ba@undp.org ili direktno u jedan od UNDP ureda:

a. Sarajevo: Zmaja od Bosne bb (UN House)

b. Doboj: Cara Dušana bb

c. Banja Luka: Trg Republike Srpske 1/C1

d. Tuzla: Mije Keroševića 20 (zgrada RTV Tuzla)

Prijave koje se dostavljaju direktno moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na „EU Program obnove od poplava – javni poziv za podizanje zasada maline“.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 552 330 ili e-mail registry.ba@undp.org.

Preuzmite smjernice za podnošenje prijave i prijavni obrazac

pdf-ikonaSmjernice za podnošenje prijave i prijavni obrazac

Veza: http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2015/09/14/-javni-poziv-za-u-e-e-u-aktivnosti-podizanja-zasada-malina-kroz-eu-program-za-oporavak-od-poplava-/

Drugi poziv za prijavu projekata u okviru BACID fonda

austrian-dc

U okviru BACID fonda, čiji je fokus na izgradnji kapaciteta entitetskog i opštinskog nivoa vlasti za transpoziciju i sprovođenje pravne tekovine Evropske unije, a koji finansira Austrijska razvojna agencija, objavljen je Drugi poziv za prijavu projekata.

Program obezbjeđuje podršku za finansiranje prihvatljivih aktivnosti koje mogu uključiti: ekspertsku podršku i mentoring, održavanje radionica, seminara i obuka, te izradu izvještaja, istraživanja, studija i drugih dokumenata. Okvirni budžet predloženih projekata u okviru jednog poziva iznosi 30.000 evra a maksimalni grant po jednoj aktivnosti iznosi 6.000 evra.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog poziva su: zdravlje i socijalna zaštita, izgradnja kapaciteta – ljudski resursi, zeleni gradovi, upravljanje rizikom od katastrofa, turizam, kulturno nasljeđe, kultura i kreativne industrije, industrijsko restrukturiranje, opštinske finansije, održiva uprava, usluge od javnog interesa, promocija gradova i održiva urbanizacija.

Poziv za podnošenje projekata otvoren je do 21. oktobra 2015. godine. Kompletirani prijedlozi projekata trebaju biti dostavljeni elektronskom poštom na adresu bacid@kdz.or.at cc r.rosic@meoi.vladars.net d.telic@meoi.vladars.net (u skladu sa Odlukom o načinu koordinacije u procesu evropskih integracija i međunarodne saradnje, a u cilju evidentiranja učešća aplikanata iz Republike Srpske).

U prilogu je kompletan aplikacioni paket, a dodatne informacije o programu BACID mogu se pronaći posredstvom linka Guidelines and Application Package https://www.kdz.eu/de/content/guidelines-and-application-package

pdf-ikona0 2nd Call BACID Guidelines PUBLISHED_0 (1)

pdf-ikona3 Call BACID Grant Contract template

ex_ikona1 BACIDApplicationForm_MODIFIED

word_logoPartnership AgreementTemplate

Финансијска подршка пројектима у оквиру Министарства науке и технологије РС

MNIT

Kонкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa у РС

Министарство науке и технологије РС објавило је конкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa у Републици Српској за 2015. годину.

Финансијска подршка односи се на развој технологијa за израду елабората за подстицај технолошког развоја одговарајућих области од значаја за привредни развој, као и тестирање и увођење савремене или значајно побољшане постојеће технологије са могућношћу провјере на моделу, прототипу или пилот-технологији.

Подршка се односи и на обезбјеђење савремене опреме којом се уводи нова или значајно побољшава постојећа технологија што подразумијева конструкцију, израду и испитивање савремене опреме (сопствени развој) и набавку опреме.

Финансијска подршка обезбијеђена је и за учешће на стручним скуповима о развоју технологијa за излагање рада на стручном скупу о развоју технологија у земљи или иностранству и учешће у организацији стручних скупова о развоју технологијa у земљи. Конкурсом су предвиђена и средства за учешће у програмима Европске уније или у међународним пројектима за развој технологија финансираним од стране међународних институција и фондова као што је рипрема и пријављивања пројектних приједлога на програме Европске уније (Хоризонт 2020, COSME, EUREKA и други, те учешће у међународним пројектима за развој технологија финансираним од стране међународних институција и фондова.

Пријаве на конкурс се примају до 30.09.2015. године, а сви детаљи конкурса могу се пронаћи на: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx

Конкурс за финансијску подршку иноваторству у РС

Mинистaрствo нaукe и тeхнoлoгиje Републике Српске расписало је конкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2015. годину.

Финансијска подршка иноваторству обухвата средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством и средства за стимулацију појединачног рада иноватора или групе иноватора.

Пријаве на конкурс се примају до 30.09.2015. године. Више информација о критеријумима, списак потребне документације и начин пријаве на конкурс може се пронаћи на: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx

Завршена обука локалних развојних агенција у области пословног планирања

f9bff610-ac8e-4145-b7bc-a50900f0baa0Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, у сарадњи са GIZ ProLocal Projekt, организовала је 3. и 4. септембра у Лакташима дводневну радионицу за представнике локалних развојних агенција у Републици Српској чије су активности усмјерене на пружање подршке особама заинтересованим за покретање пословне активности.

На радионици, у којој је учествовало 20 представника локалних развојних агенција, обрађене су двије теме: „Тестирање пословне идеје предузетника“ и „Пословни план – основа предузетничког подухвата“. Полазници су се ближе упознали са основном терминологијом у овој области, савладали су процес дефинисања пoслoвнoг мoдeлa пoтeнциjaлних предузeтникa и тeстирaњe пoслoвнe идeje, те на конкретном примјеру савладали прoцeс рaзрaдe пoслoвнe идeje. Значајна пажња посвећена је пословном планирању, као и садржају и структури пословног плана.
На овај начин Републичка агенција жели додатно допринијети јачању капацитета локалних развојних агенција у Републици Српској. Ово је била прва од укупно двије радионице које је Агенција планирала организовати о овим темама.

Veza: http://www.rars-msp.org/sr-Cyrl-BA/clanak/5f7ababb-56fb-481a-9aa4-a50900f18f63

JAVNI POZIV jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja

irb-bankaInvesticiono-razvojna banka RS je raspisala javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj (Finansijski mehanizam). Projektni prijedlozi moraju biti identifikovani kao lokalni razvojni prioriteti, a njihova realizacija predviđena strategijom razvoja i ostalim relevantnim strateškim dokumentima jedinice lokalne samouprave, te se, u skladu sa važećim strategijama Republike Srpske, te da se odnose na jednu od slјedećih oblasti (prioritetne oblasti finansiranja):

1. Pobolјšanje pristupa i kvaliteta javnih usluga u jedinicama lokalne samouprave (u skladu sa Strategijom razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2009–2015. godine, strateški cilј 3 „Osiguranje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga za sve građane“).

2. Razvoj privrede ili polјoprivrede u ruralnim područjima (u skladu sa Strateškim planom ruralnog razvoja Republike Srpske za period 2009–2015. godine, strateški cilј 1. „Pobolјšanje konkurentnosti polјoprivrede i šumarstva,“ specifični cilј 1.2. „Investicije u preradu i marketing polјoprivrednih proizvoda,” podmjera 1.2.1. i 1.2.2. i specifični cilј 1.3. „Podrška organizacijama polјoprivrednih proizvođača i privatnih šumovlasnika,“ podmjera 1.3.1.).

Korisnici sredstava Finansijskog mehanizma mogu biti jedinice lokalne samouprave i javna preduzeća, ustanove i druge institucije čiji su osnivači i većinski vlasnici jedinice lokalne samouprave, sa sjedištem u jedinicama lokalne samouprave koje ispunjavaju propisane uslove

Finansijski doprinos Finansijskog mehanizma po pojedinačnom projektu sa kojim se aplicira ne može biti niži od 50.000 KM niti viši od 100.000 KM. Direktno sufinansiranje (iz vlastitih sredstava) podnosioca projektnog prijedloga koji aplicira za bespovratna sredstva iz Finansijskog mehanizma treba biti minimalno 20% od ukupne vrijednosti projekta, a sredstva moraju biti osigurana iz vlastitih ili drugih izvora finansiranja u vrijeme podnošenja projektnog prijedloga.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 05. oktobar 2015. godine, do 15h.

Vise informacija o javnom pozivu mozete naci na sljedecem linku:

http://www.irbrs.org/azuro3/a3/?id=600