Финансијска подршка пројектима у оквиру Министарства науке и технологије РС

MNIT

Kонкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa у РС

Министарство науке и технологије РС објавило је конкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa у Републици Српској за 2015. годину.

Финансијска подршка односи се на развој технологијa за израду елабората за подстицај технолошког развоја одговарајућих области од значаја за привредни развој, као и тестирање и увођење савремене или значајно побољшане постојеће технологије са могућношћу провјере на моделу, прототипу или пилот-технологији.

Подршка се односи и на обезбјеђење савремене опреме којом се уводи нова или значајно побољшава постојећа технологија што подразумијева конструкцију, израду и испитивање савремене опреме (сопствени развој) и набавку опреме.

Финансијска подршка обезбијеђена је и за учешће на стручним скуповима о развоју технологијa за излагање рада на стручном скупу о развоју технологија у земљи или иностранству и учешће у организацији стручних скупова о развоју технологијa у земљи. Конкурсом су предвиђена и средства за учешће у програмима Европске уније или у међународним пројектима за развој технологија финансираним од стране међународних институција и фондова као што је рипрема и пријављивања пројектних приједлога на програме Европске уније (Хоризонт 2020, COSME, EUREKA и други, те учешће у међународним пројектима за развој технологија финансираним од стране међународних институција и фондова.

Пријаве на конкурс се примају до 30.09.2015. године, а сви детаљи конкурса могу се пронаћи на: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx

Конкурс за финансијску подршку иноваторству у РС

Mинистaрствo нaукe и тeхнoлoгиje Републике Српске расписало је конкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2015. годину.

Финансијска подршка иноваторству обухвата средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством и средства за стимулацију појединачног рада иноватора или групе иноватора.

Пријаве на конкурс се примају до 30.09.2015. године. Више информација о критеријумима, списак потребне документације и начин пријаве на конкурс може се пронаћи на: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx

Завршена обука локалних развојних агенција у области пословног планирања

f9bff610-ac8e-4145-b7bc-a50900f0baa0Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, у сарадњи са GIZ ProLocal Projekt, организовала је 3. и 4. септембра у Лакташима дводневну радионицу за представнике локалних развојних агенција у Републици Српској чије су активности усмјерене на пружање подршке особама заинтересованим за покретање пословне активности.

На радионици, у којој је учествовало 20 представника локалних развојних агенција, обрађене су двије теме: „Тестирање пословне идеје предузетника“ и „Пословни план – основа предузетничког подухвата“. Полазници су се ближе упознали са основном терминологијом у овој области, савладали су процес дефинисања пoслoвнoг мoдeлa пoтeнциjaлних предузeтникa и тeстирaњe пoслoвнe идeje, те на конкретном примјеру савладали прoцeс рaзрaдe пoслoвнe идeje. Значајна пажња посвећена је пословном планирању, као и садржају и структури пословног плана.
На овај начин Републичка агенција жели додатно допринијети јачању капацитета локалних развојних агенција у Републици Српској. Ово је била прва од укупно двије радионице које је Агенција планирала организовати о овим темама.

Veza: http://www.rars-msp.org/sr-Cyrl-BA/clanak/5f7ababb-56fb-481a-9aa4-a50900f18f63