Javni konkurs za dodjelu sredstava posebnih namjena za šume RS u 2016

vlada-rs22Predmet javnog konkursa je dodjela sredstava za radove i aktivnosti u okviru proširene reprodukcije šuma, a prema Odluci o rasporedu sredstava za šume za 2016. godinu.

Ukupan iznos sredstava za radove i aktivnosti u okviru proširene reprodukcije šuma koji se dodjeljuje putem Javnog konkursa iznosi do 592.000,00 KM. Dodjela sredstava izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o načinu prikupljanja, kriterijumima za raspodjelu sredstava i postupku korišćenja sredstava posebnih namjena za šume, a po dinamici doznačavanja sredstava ministarstvu.

Nastavite sa čitanjem

Poslovni susreti u Kranjskoj Gori

pos-s

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća poziva sve zainteresovane poslovne subjekte i institucije da učestvuju na poslovnim susretima u Kranjskoj Gori, koji će se održati 3. februara 2017. godine, pod nazivom International Winter Matchmaking Event, a pod pokroviteljstvom Evrpske mreže preduzetništva.

Nastavite sa čitanjem