Агенција и дио из Извјештаја о раду

Рад Агенције у првом полугодишту ове године био је обиљежљен кадровским промјенама и новом програмском орјентацијом.Капацитети Агенције су проширени и спроведене су додатне активности, нарочито из области информационо комуникационих технологија које су значајно модернизовале и унаприједиле рад Агенције.

Међутим,проширени спектар дјеловања и рада Агенције као непрофитне организације неминовно је довео до стварања нових финасијских трошкова и потребе за стварањем нове организационе структуре. Из ових разлога направљен је нови Програм рада који је обухватио период од 01.06. до 31.12.2013.године.У њему су биле предвиђене активности које би Агенцију довеле на један виши ниво организације и рада, као и финансијске стабилности.Нова систематизација радних мјеста у Агенцији је предвиђала 3 радна мјеста и финансирање у оквиру превиђеног Буџета.

Иако је систематизација са три радна мјеста у Агенцији оптимална,даљња економска и финасијска криза тражи радикална рјешења.Развојна агенција ЕДА ради на изналажењу најбоље организационе структуре свих развојних компоненти у општини Србац и убрзо ће представити своја рјешења.

Вршилац дужности директора Агенције предлаже организациону структуру са два стално запослена у Агенцији и у наредном периоду смањење финансирања Агенције за 23,07%.Трећи радник и евентуално нови радници или чланови Тима за управљање пројектима би били ангажовани на волонтерској основи. Финансирање би се обезбједило из реализованих пројеката и профитабилних активности Агенције.

Неке активности су већ предузете и то:

• Пропреми пројектног приједлога за АД Водовод у оквиру позива за Инвестициони оквир за Западни Балкан

• Припреме за технички дио реализације програма легализације бесправно почетих или изграђених објеката или дијелова објеката (живинарске, свињогојске и говедарске фарме)

Како је већ наведено Агенција има капацитет да крене у овом смјеру рада и функционисања и да изнађе најбоља рјешења како за саму Агенцију тако и за остале заинтересоване стране.

Agencija i WordPress

Prilikon kreiranja web sajta, odnosno bloga Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Srbac, razmišljalo se o web platformi na kojoj bi se u ovom trenutku predstavila Agencija u informaciono-komunikacionom prostoru.Uobičajno je da se prvo kreira web stranica određenog subjekta a zatim Facebook profil i blog.U ovom slučaju, zbog određenih organizacionih i budžetskih ograničenja krenulo se obrnutim redosledom, kreiranjem Facebook profila Agencije, zatim blog-web sajta i na kraju web portala Agencije sa višejezičnim prevodom i Info centrom za investitore.

WordPress blogging platforma  ima odličan izgled, performanse, sigurnosne opcije, veliki izbor tema, mogućnosti automatiziranja SEO aktivnosti i na kraju besplatne open source alate i sistem za upravljanje sadržajem (Content Management System).Naravno da besplatna verzija ima određena ograničenja i da proširenje sadržaja,web hosting i registracija domena zahtjeva izdvajanje novčanih sredstava.

Pošto je bilo neophodno vrlo brzo doći do web stranice preko koje će se pružati informacije o radu i uslugama Agencije,poslovnom okruženju, komunikaciji sa menadžmentom malih i srednjih preduzeća sa teritorije opštine Srbac kao i sa drugim zainteresovanim stranama,došlo se do WordPress platforme.Brzina i jednostavost izrade ne samo blogova, nego mnogih različitih vrsta web stranica čine ovaj CMS i web platformu idealnom u ovom slučaju.

Nadamo se da će kao i u svakom projektu doći do očekivanih rezultata a taj očekivani rezultat u ovom slučaju bi trebao biti poboljšana informisanost i komunikacija između poslovnih subjekata,javne uprave i Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Srbac.

Elektronska razmjena informacija i dokumenata

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća pokrenula je projekat Elektronske razmjene informacija i dokumenata u kojem su putem Google diska uvezana mala i srednja preduzeća, javna uprava i Opštinski tim za upravljanje projektima.Očekivani rezultat projekta je da se pored jednostavnosti razmjene informacija i dokumenata, uvežu poslovni subjekti, projekt menadžeri i javna uprava, sve u funkciji organiziranog pružanja podrške lokalnom ekonomskom razvoju. Pravovremen pristup informacijama o

 • finansijskoj podršci lokalnih (Akcioni plan implementacije razvojnih projekata opštine Srbac za 2013-2015 godinu) i republičkih (Projekti zapošljavanja…) organa,
 • podršci apliciranju za finansijskim sredstvima međunarodnim fondovima (EU i IPA fondovi koji u narednom periodu planiraju otvaranje svih 5 komponenti i prema kojima će moći aplicirati i MSP),
 • informisanju o pravnom okviru poslovanja i registracije preduzeća ,kao i izrada osnivačkih i drugih dokumenata
 • pomoći MSP pri iznalaženju povoljnih izvora (kreditnih/donatorskih) sredstava i pripremi aplikacije;
 • informisanju i pomoći MSP u sektoru informaciono komunikacionih tehnologija kao što je pomoć u korišćenju novih softverskih rješenja, Internet marketinga, elektronskog bankarstva, elektronskog poslovanja, IP telefonije i sl.
 • mogućnostima promovisanja MSP i njihovih usluga i proizvoda
 • podršci pri uvođenju sistema menadžment kvaliteta prema seriji ISO standarda
 • promociji aktivnosti Fondova za podršku preduzetništvu i zapošljavanju
 • mogućnostima edukacije zaposlenih radnika i menadžmenta MSP
 • mogućnostima osnivanja klastera i stvaranja velikih sistema
 • stvaranju boljeg poslovnog okruženja i otklanjanje poslovnih barijera za rad MSP

značajno utiče na poslovanje privrednih subjekata, odnosno u ovom slučaju većinom na rad malih i srednjih poduzeća u opštini Srbac.Jedan od koraka u saradnji svih relevantnih privednih i javnih subjekata je i elektronska razmjena informacija i dokumenata.

Menadžment preduzeća sa teritorije opštine Srbac može preuzeti dokumenat koji se nalazi u Box-u, sa upustvom o uvezivanju u jedinstveni sistem Elektronske razmjene informacija i dokumenata ili kontaktirati Agenciju putem telefona ili E-mail-a.