Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Bio Borovnica“ iz Srpca uvodi GlobalGap standard

B_1Za četvoro proizvođača borovnice sa područja srbačke opštine omogućeno je uvođenje međunarodnog komercijalnog Global G.A.P. standarda za izvoz borovnice na tržište Evropske Unije. Radi se o Zoranu Ivanoviću i Savi Tomiću iz Srpca, Milenku Adamoviću iz Donje Lepenice i Stojanu Šuščeviću iz Bajinaca.

Ovu pogodnost su dobili u sklopu sporazuma koji su nedavno potpisali Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj CARD iz Banjaluke, Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Bio Borovnica“ iz Srpca i Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća „Apis“ Srbac.

Ovim sporazumom CARD je obezbijedio i uplatio sredstva u iznosu od 4.000 KM za ova četiri proizvođača što je namijenjeno za certifikaciju Global G.A.P. standarda.

Svrha zajedničke saradnje je povećanje proizvodnje i konkurentnosti proizvođača borovnice, promocija dobre proizvođačke prakse i jačanje saradnje između aktera koji djeluju i doprinose razvoju agrarnog sektora u ruralnim područjima opštine Srbac.

U skladu sa ovim sporazumom, udruženje „Bio borovnica“ je animiralo i izabralo proizvođače borovnice sa područja opštine Srbac za uvođenje ovog standarda i obezbijedilo sve neophodne uslove na poljoprivrednim gazdinstvima za potrebe inspekcijske kontrole za uvođenje standarda.

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj – CARD je takođe učestvovao u odabiru proizvođača i pružio svu potrebnu stručnu i savjetodavnu pomoć te se obavezao da putem svog Marketing i Export Centra – MEC ponudi proizvedene količine borovnice u poslovnim susretima sa potencijalnim kupcima iz zemlje i inostranstva.

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća „Apis“ je pružala svu tehničku pomoć i promovisala zajednički rad i saradnju sa CARD-om i Udruženjem “Bio Borovnica”.

Ova aktivnost je dio programa „Civilno društvo i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini – CiSaRD“ koji je finansiran od strane švedske organizacije We Effect (Švedskog zadružnog centra).

Prilikom današnje posjete Srpcu, projekt koordinator CARD-a Bojan Čikić rekao je da je planirano da projekt bude nastavljen podrškom poljoprivrednim proizvođačima u uzgoju drugih poljoprivrednih kultura.

B_2„Postoje i druge poljoprivredne kulture koje mogu biti obuhvaćene Global G.A.P. standardom čime se omogućava lakši plasman na evropsko tržište i na tome ćemo raditi u narednom periodu“, istakao je Čikić.

Zoran Ivanović iz Srpca je prvi voćar koji je na svom posjedu prije tri godine zasadio 1.300 žbunova borovnice na površini od pola hektara. Prošle godine imao je prinos od 350 kilograma, ove godine očekuje tri puta više a tek iduće godine nada se prinosu od oko 2,5 tone što bi isplatilo troškove proizvodnje i omogućilo pristojnu mjesečnu zaradu.

On ističe da se cijena ovog voća na domaćem tržištu kreće oko 10 evra a uz posjedovanje certifikata o međunarodnom standardu kvaliteta, efekat bavljenja proizvodnjom borovnice biće znatno isplativiji.

„Zato se zahvaljujem na certifikaciji Global G.A.P. standarda jer bez toga bih teško mogao plasirati borovnicu u inostranstvo“, istakao je Ivanović.

GLOBALGAP je međunarodno priznat set poljoprivrednih standarda koji su posvećeni dobroj poljoprivrednoj praksi (Good Agricultural Practices – GAP).

Primena Global Gap standarda

• GlobalGap je ustanovljen od privatnih lica koja su napravila dobrovoljne standarde za sertifikaciju za sve poljoprivredne proizvde širom sveta. Cilj je bio da se napravi i ustanovi jedinstven standard za dobru poljoprivrednu praksu širom sveta, sa naglaskom da različiti poljoprivredni proizvodi mogu biti GlobalGap sertifikovani.
• GlobalGap je standard koji se koristi pre proizvodnje, odnosno sertifikat pokriva procese koji ulaze u proizvodnju na farmi (npr. stočnu hranu ili sadnice), kao i sve radne aktivnosti na proizvodnji proizvoda sve dok finalni proizvod ne napusti farmu.
• GlobalGap sertifikaciju vrši više od 100 nezavisnih i akreditovanih sertifikacionih tela u više od 80 država širom sveta, a sertifikat je dostupan za sve poljoprivredne proizvođače koji iskažu volju da uvedu GlobalGap sertifikat.
• GlobalGap uključuje kako godišnju inspekciju pri proizvodnji, tako i dodatne nenajavljene inspekcije.
• GlobalGap se sastoji od seta dokumenata koje je neophodno primeniti u proizvodnji: generalne odredbe, kontrolne tačke, usklađenost kriterijuma i kontrolnu listu.

Prednosti Global Gap-a

• naglašava efikasnost i bezbednost u proizvodnji hrane,
• povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu,
• evidentno smanjuje barijere internacionalne trgovine,
• povećava profit,
• daje akcenat na efikasnost kompanije koja prati najzahtevnije svetske standarde.

Sertifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem

undp-privreda1U srijedu 11. novembra održan je sastanak rukovodstva opštine sa predstavnicima kancelarije UNDP Banja Luka i Razvojne agencije “Eda” iz Banjaluke, kojem su prisustvovali i predstavnici razvojne agencije Apis iz Srpca, te predsjednik Ekonomsko-privrednog savjeta opštine Srbac, Vojin Kusić.

Tema sastanka je bila da se definišu načini i mogućnosti stvaranja povoljnog privrednog ambijenta u opštini Srbac, kako bi se omogućilo kako domaćim tako i stranim investitorima da ulože svoj kapital u našoj opštini u cilju njenog ekonomskog prosperiteta i zapošljavanja novih radnika.

Zamjenik načelnika opštine Ranko Nedić je prezentovao određene ekonomske pokazatelje i istakao da su u opštini Srbac formirane dvije industrijske zone, urađena strategija razvoja do 2020. godine, smanjen porez na nepokretnosti sa 0,25 na 0,10 odsto, smanjene administrativne takse za otvaranje preduzetničkih radnji za četiri puta kao i komunalne naknade za privredne subjekte za 60 odsto.

Direktor „Ede“, Zdravko Miovčić, izrazio je spremnost da se opštini Srbac pomogne da dođe do sertifikata o povoljnom poslovanju u okruženju, kao što to naprimjer ima opština Prijedor.

„Preporučjem da se sve dosadašnje odluke Skupštine opštine, koje se odnose na rasterećenje privrede, objave na internet stranici opštine, zatim da se Ekonomsko-privredni savjet popuni sa najkvalitetnijim stručnjacima, da se što prije odredi delegacija koja bi posjetila opštinu Prijedor i da se dobro prouči priručnik u kome ima 12 kriterijuma i 80 podkriterijuma koje treba ispuniti da bi se dobio sertifikat koji potvrđuje postojanje povoljnog privrednog ambijenta“, rekao je Miovčić i dodao da se tek tada može računati na dobijanje sredstava iz međunarodnih fondova.

Kako bi opština Srbac došla do Sertifikata opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem potrebno je da ispuni određene standarde iz Programa za sertifikaciju opština koji provodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) iz Srbije, Ekonomski fakultet u Rijeci, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, Ministarstvo razvoja, preduzetništva i zanatstva FBiH, Zajednica jedinica lokalnih samouprava i Savez privrednih komora Makedonije.

Sertifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem (Business Friendly Certification – BFC) je proces koji promoviše standarde efikasne i transparentne lokalne administracije i omogućava ocjenu kvaliteta usluga i informacija koje opštine pružaju investitorima i privrednicima.

Stvaranje privlačne poslovne klime ne znači samo da se nude finansijske povlastice investitorima. Iako je to važan dio odluke, investitori uzimaju u obzir i kvalitet komunikacije koju ostvaruju sa lokalnim vlastima, profesionalizam, preciznost, kao i utisak i očekivanja o mogućem partnerskom odnosu u budućnosti. Investitori vrednuju realno predstavljenu sliku o lokalnoj sredini i predvidljivost potrebnog vremena i novca koji je potreban za različite postupke, počev od registracije preduzeća, preko izgradnje objekta, povezivanje na energetske i komunalne sisteme snabdjevanja i zapošljavanje radne snage. Sertifikacija opština znači ispunjenje određenih standarda, tj. određenu garanciju da će postojeći privrednici, kao i potencijalni investitori, dobiti usluge i informacije na način koji olakšava poslove i aktivnosti koje spadaju u nadležnost lokalnih samouprava u Republici Srpskoj.

Kriterijumi

Uspostavljeno je 12 kriterijuma i više od 80 potkriterijuma na osnovu kojih se ocjenjuje da li je i u kojoj mjeri neka opština ispunila standarde povoljnog poslovnog okruženja:

1. Strateški pristup lokalnom ekonomskom razvoju

2. Organizacioni kapacitet za pružanje podrške privredi

3. Uključenost privrede u rad lokalne uprave (privredni savjet)

4. Efikasan sistem za izdavanje građevinskih dozvola

5. Dostupnost informacija relevantnih za poslovanje

6. Primjena marketinga u cilju promocije investicija

7. Kreditna sposobnost i finansijska stabilnost

8. Promocija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa

9. Podsticanje privatno-javnih partnerstava

10. Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge

11. Transparentna politika lokalnih taksi, poreza i podsticaja

12. Primjena informacionih tehnologija

Povoljno poslovno okruženje imaju one opštine koje ispune 75% navedenih kriterijuma.

Kriterijumi Sertifikacije daju jasne smjernice opštinama o vrsti i kvalitetu usluga, informacija i infrastrukture koje investitori i privrednici očekuju. Svaka opština uključena u proces Sertifikacije dobija konkretne preporuke koje reforme je potrebno da sprovede kako bi stvorila povoljno poslovno okruženje koje podrazumjeva efikasnu administraciju, transparentnu lokalnu upravu, adekvatnu infrastrukturu i partnerski odnos prema privredi.

Krajnji cilj Sertifikacije je jačanje konkurentnosti lokalnih samouprava, promocija investicija, povećanje zaposlenosti i rast životnog standarda u Republici Srpskoj kao i u cijeloj BiH.

Završeno certificiranje kandidata za zvanje „certifikovani projekt menadžer saradnik IPMA nivo D“ (Certified Project Management Associate IPMA level D).

1070035_133976656813369_560559033_nCertifikaciono tijelo Udruženja za upravljanje projektima u BiH održalo je u subotu 20.07.2013. godine u amfiteatru Univerziteta za poslovne studije u Banja Luci certificiranje kandidata za zvanje „certifikovani projekt menadžer saradnik IPMA nivo D“ (Certified Project Management Associate IPMA level D).

Certificiranju je prisustvovalo oko 50 kandidata,a među njima su bili i kandidati Opštinskog tima za upravljanje projektima iz Srpca. Oni su nakon uspješno provedene četveromjesečne obuke pristupili certificiranju kao završnom činu osposobljavanja novih projekt menadžera.Test je trajao 5 časova,a od strane kandidata je ocjenjen kao dosta zahtjevan,ali ne i pretežak jer su svi materijali vrlo temeljno obrađeni na samoj obuci.

Certificiranje je vodio Daniel Šajfele, prvi strani ispitivač Udruženja i počasni predsjednik IPMA-e, kao i oba domaća ispitivača dr Slobodan Lukić i prof. Drago Zečević sa pomoćnicima Slavišom Lukićem i Predragom Maleševićem, članovima UO Udruženja i koordinatorima centra za edukaciju.

Gospodin Šajfele je po završetku izjavio da je prijatno iznanađen kako samom organizacijom tako i pokazanim znanjem kandidata te ocijenio kako UUPuBiH svojim radom i organizacijom ide u korak sa standardima i procedurama ostalih Evropskih Udruženja i certifikacionih tijela.

Nakon certificiranja stigli su i rezultati za buduće projekt menadzere nivoa D koji su pojedinačni i koji su stigli na lične e-mail-ove svakog kandidata.

Svi kandidati koji su uspješno završili certifikaciju biće uvezani u jedinstveni elektronski sistem u kome će se koordinisati rad javnih ustanova, Opštinskog tima za upravljanje projektima i malih i srednjih preduzeća kao krajnjih korisnika.Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Srbac je stvorila sve preduslove za uspješnu realizaciju ovog projekta i kao krajnji rezultat se očekuje stvaranje boljeg poslovnog ambijenta i implementacija novih projekata.

Naredni korak je u toku i već su odabrana tri projektna prijedloga iz Akcionog plana implementacije razvojnih projekata opštine Srbac za 2013. – 2015. godinu koja će se pripremati uz monitoring i evaluaciju razvojne agencije EDA Banja Luka.