Dobre prakse u obrazovanju – Poziv osnovnim školama u BiH

fond_otvoreno_drustvo

Fond otvoreno društvo BiH poziva osnovne škole u Bosne i Hercegovini da prijave primjere dobrih praksi koje su razvili i koje realizuju u svojim sredinama. Cilj poziva je da se prikupe, promovišu i javnosti predstave inovativne i održive školske prakse kojima se unapređuje kvalitet osnovnog obrazovanja u BiH.

Nastavite sa čitanjem

Poziv za iskazivanje interesa za pružanje konsultantskih usluga u okviru projekta ReGERD finansiranog od strane EU

sl_REGERDI – O PROGRAMU

Centar za ekonomski i ruralni razvoj – CERD, Banja Luka u saradnji sa Lokalnom akcionom grupom (LAG) SAVUS, opštinama Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši i Srbac, Razvojnom agencijom opštine Kozarka Dubica te Univerzitetsko-preduzetničkim centrom u Banjoj Luci u okviru projekta ReGERD finansiranog od strane Evropske Unije, koji implementira Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED, Banja Luka, ima namjeru da objavi Javni poziv za sufinansiranje savjetodavnih usluga poslovnih subjekata sa područja regije Sava GARDEN. Predmet Javnog poziva je sufinansiranje usluga poslovnog savjetovanja, poslovnim subjektima koji posluju na području regije Sava GARDEN (opštine u sastavu regije Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši i Srbac).

Nastavite sa čitanjem

Poziv jedinicama lokalne samouprave i mjesnim zajednicama za izražavanje interesa za učešće u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“

Ciljevi javnog poziva za izražavanje interesa za učešće na projektu

UNDPProjekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (MZs)” (2015-2019) predstavlja zajedničku inicijativu i finansiran od strane Vlade Švedske i Vlade Švicarske, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom pravde Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opština/općina i gradova. Nastavite sa čitanjem

NOTICE OF FUNDING OPPORTUNITY (NOFO) – The United States Embassy in Bosnia and Herzegovina

AMB_USAThe United States Embassy in Bosnia and Herzegovina, acting through the Office of Public Affairs, is pleased to announce an open competition for assistance awards through this NOTICE OF FUNDING OPPORTUNITY (NOFO) for the following programs:

DEMOCRACY COMMISSION SMALL GRANTS PROGRAM
WOMEN’S EMPOWERMENT PROGRAM
INTER-ETHNIC RECONCILIATION AND YOUTH PROGRAM Nastavite sa čitanjem

Raspisan konkurs za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata

omladina2Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je 27.10.2015. godine konkurs za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata u okviru kojeg će biti podijeljena sredstva u iznosu od 130 000 KM. Maksimalan iznos pojedinačnih sredstava koja se dodjeljuju za (su)finansiranje programa i projekata omladinskih organizacija i organizacija za mlade je 3 000 KM, a republičkih omladinskih organizacija je 10 000 KM. Nastavite sa čitanjem

Javni poziv za kandidovanje projekata – Horizont 2024

horizon2024Savez nevladinih organizacija, Savez za podršku ekonomsko socijalnog razvoja “Horizont 2024” u saradnji sa partnerskim poslovnim društvima, raspisuje javni poziv za kandidovanje projekata za “Međunarodnu konferenciju za investicije i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini i regiji.

Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata, koji se prezentuju na Međunarodnoj konferenciji za investicije i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini i regiji. Konferencija se planira održati u Sarajevu 26. i 27. novembra 2015 godine, prema programu Organizacionog odbora. Projekti mogu biti privatni i javno—privatni investicioni projekti.
Dvodnevna konferencija posvećena je unapređenju i prezentaciji ekonomskih potencijala i investicionih mogućnosti u Bosni i Hercegovini i regiji, poticaju brzog ekonomskog rasta i razvoja, konkurentnosti, izvoza, razvoja inovativnih rješenja i novih tehnologija, upoznavanju s primjerima najbolje prakse poslovanja, transfera znanja, umrežavanju poslovne zajednice na konkurentnom evropskom i svjetskom tržištu.

Pravo sudjelovanja

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (privredna društva, lokalna samouprava, javna poduzeća, ustanove, neprofitne organizacije i fizičke osobe).

Vrste projekata

Mogu se kandidovati projekti iz oblasti:

1) Energetike,

2) Industrije – proizvodno prerađivačke aktivnosti,

3) Građevinarstva,

4) Saobraćaja i infrastrukture,

5) Informaciono – komunikacionih tehnologija,

6) Poljoprivrede, ribarstva i šumarstva,

7) Finansijskog sektora (bankarstvo i osiguranje),

8) Turizma i

9)Trgovine

Sadržaj prijave aplikanta kod javnog poziva: Kompletan projekt – možete dostaviti u svim formama.

Osnovne karakteristike Profil projekta i naziv projekta, /Strateški plan (predmet, lokacija predložene investicije, ciljevi, ključne karakteristike i prednosti projekta), / Poslovni i finansijski plan, /Pokazatelj povrata investicije, /Plan investicija za konkretan investicioni projekat i za koji vremenski period.

Vrijednost projekata :Razmatraju se projekti koji imaju vrijednost od 100.000 do 5.000.000 KM.

Ocjena projekata

Svi aplikanti po javnom pozivu mogu dostaviti po dva projektna prijedloga.
Neće se uzeti u razmatranje projekti aplikanata koji ne dostave kompletne projekte Ocjenu projekata daje Komisija imenovana od strane Organizacionog odbora Međunarodne konferencije, samo za one projekte koji su zadovoljili sve preduslove i koji su prispjeli u zadanom roku. Način ocjene utvrdit će se posebnim aktom koji donosi Komisija. S odabranim aplikantima, zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama te drugim pitanjima u vezi sa prezentacijom projekta na međunarodnoj konferenciji.

Podnošenje prijava

Projekti se dostavljaju na email: info@horizon2024.org ili na adresu Saveza: Ferhadija 11, 71 000 Sarajevo, BiH. Rok za dostavljanje projekata je 04. 11. 2015. godine.

Sve informacije o Projektu i Savezu možete pronaći na web portalu:
http://www.horizon2024.org

Za sva dalja pitanja možete se obratiti kontakt osobi: sekretaru Dejan Radmilović i Ilham Lavić, na e-mail: info@horizon2024.org, te na broj 033/217-391 ili 061/522-271.

pdf-ikonaOtvoreni javni poziv – Horizont 2024

Javni poziv za učešće u aktivnosti podizanja zasada malina kroz EU Program za oporavak od poplava

5354d0f1-17c4-42cb-837e-024957e60dd4-maline-preview

EU Program oporavka od poplava će kroz programsku komponentu Ekonomski oporavak dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim osobama koje su pretrpile materijalnu štetu od majskim poplava prošle godine sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave kroz podizanje trajnih nasada maline – sorte Miker i Polka.

Prijaviti se mogu fizička lica koja su se bavila ili se bave poljoprivrednom proizvodnjom te koja žive na području jedinica lokalne samouprave Maglaj, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Tuzla, Sanski Most, Živinice, Zenica, Srebrenik, Lukavac, Žepče, Bijeljina, Šamac, Doboj, Prijedor, Banja Luka, Modriča, Laktaši, Srbac, Šekovici, Vukosavlje, Donji Žabar, Čelinac, Brčko.

Svaki korisnik će dobiti sljedeći paket za podizanje zasada malina:

1. Paket za proizvodnju maline na površini od 2000m2 do maksimalno 4000m2 što uključuje sadni materijal, paket prihrane i zaštite za prvu godinu proizvodnje te sistem za navodnjavanje.

Svaki korisnik će dobiti kombinaciju od dvije sorte (Miker i Polka) za sadnju na otvorenom do maksimalne površine od 4000m2 (2000m2 za svaku). Na primjer, podnositelj/ica prijave može izabrati 1000m2 Mikera i 1000m2 Polke. Podnositelj/ica će dobiti istu površinu i Mikera i Polke te se ne mogu praviti drugačije kombinacije podjele izuzev po principu 50% jedne sorte, 50% druge sorte, u skladu sa raspoloživim zemljištem.

NAPOMENA: Navedeni paket za podizanje zasada malina se ne može mijenjati niti prilagođavati zahtjevima i željama podnosioca/podnositeljice prijave.

Od podnosioca/podnositeljice se očekuje da osigura između 2,000m2 i 4,000m2 obradivog zemljišta na kojem će se pokrenuti ova proizvodnja, zatim stabilan izvor vode, pripremu zemljišta za sadnju, te da se pridržavaju stručnih uputa i ugovornih odredbi. Podnosioc/podnositeljica će biti dužan/a da osigura potporne stubove i žicu, stajnjak, te pripremu zemljišta i čiščenje i uklanjanje postojeće vegetacije i ostale pripremne aktivnosti prije i za vrijeme sadnje.

Tokom čitavog procesa i trajanja Projekta, podnositelju/podnositeljici će biti obezbijeđena stručna i tehnička pomoć kao i edukacija, u skladu sa dobrim poljoprivrednim praksama.

Odabrani podnosilac/podnositeljica će potpisati ugovor sa UNDP-om u BiH gdje će biti definisana prava i obaveze po pitanju bespovratne pomoći.

Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opšte i dodatne kriterije i koja su spremna da obezbijede gore tražene stavke.

Fizička lica koja su već dobila pomoć kroz projekte podizanja komercijalne poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje krušne pšenice ili proizvodnje konzumnih jaja, nemaju pravo prijave na ovaj javni poziv.

Nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Sva zainteresirana fizička lica koja žive na području odabranih jedinica lokalne samouprave, mogu preuzeti odgovarajuće obrasce za prijave u zgradi jedinice lokalne samouprave u kojoj žive ili sa web stranice http://www.ba.undp.org.

Fizička lica koja ispunjavaju uslove se pozivaju da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju najkasnije do 28.09.2015. god. do 13:00 sati. Sve prijave slati na registry.ba@undp.org ili direktno u jedan od UNDP ureda:

a. Sarajevo: Zmaja od Bosne bb (UN House)

b. Doboj: Cara Dušana bb

c. Banja Luka: Trg Republike Srpske 1/C1

d. Tuzla: Mije Keroševića 20 (zgrada RTV Tuzla)

Prijave koje se dostavljaju direktno moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na „EU Program obnove od poplava – javni poziv za podizanje zasada maline“.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 552 330 ili e-mail registry.ba@undp.org.

Preuzmite smjernice za podnošenje prijave i prijavni obrazac

pdf-ikonaSmjernice za podnošenje prijave i prijavni obrazac

Veza: http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2015/09/14/-javni-poziv-za-u-e-e-u-aktivnosti-podizanja-zasada-malina-kroz-eu-program-za-oporavak-od-poplava-/

Drugi poziv za prijavu projekata u okviru BACID fonda

austrian-dc

U okviru BACID fonda, čiji je fokus na izgradnji kapaciteta entitetskog i opštinskog nivoa vlasti za transpoziciju i sprovođenje pravne tekovine Evropske unije, a koji finansira Austrijska razvojna agencija, objavljen je Drugi poziv za prijavu projekata.

Program obezbjeđuje podršku za finansiranje prihvatljivih aktivnosti koje mogu uključiti: ekspertsku podršku i mentoring, održavanje radionica, seminara i obuka, te izradu izvještaja, istraživanja, studija i drugih dokumenata. Okvirni budžet predloženih projekata u okviru jednog poziva iznosi 30.000 evra a maksimalni grant po jednoj aktivnosti iznosi 6.000 evra.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog poziva su: zdravlje i socijalna zaštita, izgradnja kapaciteta – ljudski resursi, zeleni gradovi, upravljanje rizikom od katastrofa, turizam, kulturno nasljeđe, kultura i kreativne industrije, industrijsko restrukturiranje, opštinske finansije, održiva uprava, usluge od javnog interesa, promocija gradova i održiva urbanizacija.

Poziv za podnošenje projekata otvoren je do 21. oktobra 2015. godine. Kompletirani prijedlozi projekata trebaju biti dostavljeni elektronskom poštom na adresu bacid@kdz.or.at cc r.rosic@meoi.vladars.net d.telic@meoi.vladars.net (u skladu sa Odlukom o načinu koordinacije u procesu evropskih integracija i međunarodne saradnje, a u cilju evidentiranja učešća aplikanata iz Republike Srpske).

U prilogu je kompletan aplikacioni paket, a dodatne informacije o programu BACID mogu se pronaći posredstvom linka Guidelines and Application Package https://www.kdz.eu/de/content/guidelines-and-application-package

pdf-ikona0 2nd Call BACID Guidelines PUBLISHED_0 (1)

pdf-ikona3 Call BACID Grant Contract template

ex_ikona1 BACIDApplicationForm_MODIFIED

word_logoPartnership AgreementTemplate

Финансијска подршка пројектима у оквиру Министарства науке и технологије РС

MNIT

Kонкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa у РС

Министарство науке и технологије РС објавило је конкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa у Републици Српској за 2015. годину.

Финансијска подршка односи се на развој технологијa за израду елабората за подстицај технолошког развоја одговарајућих области од значаја за привредни развој, као и тестирање и увођење савремене или значајно побољшане постојеће технологије са могућношћу провјере на моделу, прототипу или пилот-технологији.

Подршка се односи и на обезбјеђење савремене опреме којом се уводи нова или значајно побољшава постојећа технологија што подразумијева конструкцију, израду и испитивање савремене опреме (сопствени развој) и набавку опреме.

Финансијска подршка обезбијеђена је и за учешће на стручним скуповима о развоју технологијa за излагање рада на стручном скупу о развоју технологија у земљи или иностранству и учешће у организацији стручних скупова о развоју технологијa у земљи. Конкурсом су предвиђена и средства за учешће у програмима Европске уније или у међународним пројектима за развој технологија финансираним од стране међународних институција и фондова као што је рипрема и пријављивања пројектних приједлога на програме Европске уније (Хоризонт 2020, COSME, EUREKA и други, те учешће у међународним пројектима за развој технологија финансираним од стране међународних институција и фондова.

Пријаве на конкурс се примају до 30.09.2015. године, а сви детаљи конкурса могу се пронаћи на: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx

Конкурс за финансијску подршку иноваторству у РС

Mинистaрствo нaукe и тeхнoлoгиje Републике Српске расписало је конкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2015. годину.

Финансијска подршка иноваторству обухвата средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством и средства за стимулацију појединачног рада иноватора или групе иноватора.

Пријаве на конкурс се примају до 30.09.2015. године. Више информација о критеријумима, списак потребне документације и начин пријаве на конкурс може се пронаћи на: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx

JAVNI POZIV jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja

irb-bankaInvesticiono-razvojna banka RS je raspisala javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj (Finansijski mehanizam). Projektni prijedlozi moraju biti identifikovani kao lokalni razvojni prioriteti, a njihova realizacija predviđena strategijom razvoja i ostalim relevantnim strateškim dokumentima jedinice lokalne samouprave, te se, u skladu sa važećim strategijama Republike Srpske, te da se odnose na jednu od slјedećih oblasti (prioritetne oblasti finansiranja):

1. Pobolјšanje pristupa i kvaliteta javnih usluga u jedinicama lokalne samouprave (u skladu sa Strategijom razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2009–2015. godine, strateški cilј 3 „Osiguranje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga za sve građane“).

2. Razvoj privrede ili polјoprivrede u ruralnim područjima (u skladu sa Strateškim planom ruralnog razvoja Republike Srpske za period 2009–2015. godine, strateški cilј 1. „Pobolјšanje konkurentnosti polјoprivrede i šumarstva,“ specifični cilј 1.2. „Investicije u preradu i marketing polјoprivrednih proizvoda,” podmjera 1.2.1. i 1.2.2. i specifični cilј 1.3. „Podrška organizacijama polјoprivrednih proizvođača i privatnih šumovlasnika,“ podmjera 1.3.1.).

Korisnici sredstava Finansijskog mehanizma mogu biti jedinice lokalne samouprave i javna preduzeća, ustanove i druge institucije čiji su osnivači i većinski vlasnici jedinice lokalne samouprave, sa sjedištem u jedinicama lokalne samouprave koje ispunjavaju propisane uslove

Finansijski doprinos Finansijskog mehanizma po pojedinačnom projektu sa kojim se aplicira ne može biti niži od 50.000 KM niti viši od 100.000 KM. Direktno sufinansiranje (iz vlastitih sredstava) podnosioca projektnog prijedloga koji aplicira za bespovratna sredstva iz Finansijskog mehanizma treba biti minimalno 20% od ukupne vrijednosti projekta, a sredstva moraju biti osigurana iz vlastitih ili drugih izvora finansiranja u vrijeme podnošenja projektnog prijedloga.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 05. oktobar 2015. godine, do 15h.

Vise informacija o javnom pozivu mozete naci na sljedecem linku:

http://www.irbrs.org/azuro3/a3/?id=600