Inicijativa da se u BiH preko „Pay Pal-a“ ukine carina do 200 KM

payp

– Poštanski operateri u BiH traže da online kupovina do 200 KM ne podliježe carini

– Krivokuća: Kupovina putem interneta u stalnom porastu

– UIО BIH dobila zvaničnu podršku Ministarstva trgovine FBiH

BANJALUKA, Poštanski operateri u BiH uputili su inicijativu Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH da se vrijednost robe koja se naručuje putem interneta, a ne podliježe plaćanju carine, poveća sa 50 na 200 maraka.

Nastavite sa čitanjem

IRB RS smanjila kamatne stope

irb-bankaVlada Republike Srpske usvojila je prošle sedmice prijedlog Uprave Investiciono-razvojne banke /IRB/ Srpske o dodatnom smanjenju kamatnih stopa za kreditne linije ova banke. Iz IRB-a Srpske je saopšteno da su na osnovu provedene analize trenutnih kamatnih stopa i stanja na bankarskom tržištu izvršene korekcije kamatnih stopa.

Vlada Republike Srpske usvojila je prošle sedmice prijedlog Uprave Investiciono-razvojne banke /IRB/ Srpske o dodatnom smanjenju kamatnih stopa za kreditne linije ova banke.
Iz IRB-a Srpske je saopšteno da su na osnovu provedene analize trenutnih kamatnih stopa i stanja na bankarskom tržištu izvršene korekcije kamatnih stopa.
Trenutne kamatne stope za kreditnu liniju za početne poslovne aktivnosti je od 4,1 do 4,7 odsto, dok je za kreditnu liniju za mikrobiznis u poljoprivredi osnovna kamatna stopa od 4,1 do 4,7 odsto.
Kreditna linija za poljoprivredu ima osnovnu kamatnu stopu od 3,8 do 4,4 odsto, kreditna linija za preduzetnike i preduzeća od 4,1 do 4,7 odsto, dok su kamatne stope za stambene kredite 3,6, te 4,1 i 4,6 odsto, zavisno od grupe kojoj pripada korisnik, a za stambene kredite za samce i parove kamatna stopa je 4,7 odsto.
IRB Srpske podsjeća da je ovo drugo smanjenje kamatnih stopa u ovoj godini, te da su kamatne stope na kreditne linije na taj način manje za 0,7 procentnih poena u odnosu na prošlu godinu.

Izvor: SRNA

Sertifikovane opštine i gradovi na investicionoj mapi Evrope

Print

Jastrebarsko, Ivanec, Skoplje, Štip, Prijedor, Sombor, Vranje, Zaječar, Sremska Mitrovica

I ove godine Financial Times je objavio listu najboljih opština, gradova i regiona za ulaganje u Evropi 2016/17: u konkurenciji od 481 lokacije među top 10 investicionih destinacija u čak 10 različitih kategorija u pogledu cjenovne efektivnosti, FDI strategije i ekonomskog potencijala, našlo se 9 lokalnih samouprava i 3 regiona iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Makedonije, zemalja članica regionalne BFC SEE mreže. Među njima 4 lokalne samouprave su aktuelni nosioci sertifikata o povoljnom poslovnom okruženju, dok su ostali ranije bili dio programa ili se u ovom momentu nalaze u procesu. Srbija se pojavljuje 9 puta u izvještaju, slijedi Makedonija sa 5, Bosna i Hercegovina sa 3 i Hrvatska sa 2 puta.

Nastavite sa čitanjem

Opština Srbac obezbjedila pomoć u iznosu od 1.159.000 KM na osnovu UNDP Programa oporavka od poplava

UNDPU poslednjih 8 mjeseci opština Srbac je na osnovu UNDP Programa za oporavak od poplava dobila pomoć kroz različite projekte u iznosu od oko 1.159.000 KM. Odlična saradnja sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) se očekuje i u naredom periodu gdje se planira implementacija novih projekata koji bi u značajnoj mjeri sanirali posledice prošlogodišnjih katastrofalnih poplava u našoj opštini.

Finansijska i materijalna pomoć je obezbijeđena kroz projekte:

– rekonstrukcije i sanacije 49 potopljenih porodičnih kuća,ukupne vrijednosti od oko 450.000 KM

– uređenje fasade, sanaciju fiskulturne sale i krova, kao i postavljanja stolarije na Osnovnu školu “Dositej Obradović “ u Razboju u vrijednosti od 212.000 KM

– finansiranje rekonstrukcije lijevog krila zdrade Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ i dijela fiskulturne dvorane u vrijednosti od 200.000 KM

– sanaciju i obnovu komercijalne poljoprivredne proizvodnje preko paketa koji uključuju plastenik od 200m2 sa sistemom za navodnjavanje, sadni materijal za proizvodnju povrća, te paketa prihrane i zaštite. Drugi paket se odnosi na proizvodnju jagodičastog voća a treći paket na proizvodnju povrća. Ovu pomoć će primiti 27 poljoprivrednih gazdinstava a ukupna vrijednost pomoći je oko 297.000 KM.

Škola_rekonstrukcija krovaTrenutno nadležni opštinski organi apliciraju prema agencijama UNDP-a kako bi se obezbjedila finansijska podrška za nove konkretne projekte a koji se odnose na sanaciju jednog manjeg mosta oštećenog u prošlogodišnjim poplavama i podizanju odbrambenog nasipa u Razboju u blizini Osnovne škole.

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Srbac je učestvovala u mnogobrojnim aktivnostima pripreme navedenih projekata i apliciranja prema donatorima.Pravovremen i efikasan pristup korištenja međunarodne podrške i programa za opravak od poplava zasigurno će rezultirati bar djelimičnom sanacijim ogromnih šteta koje su nastale na poplavljenim objekatima i poljoprivrednom zemljištu u našoj opštini.

Naredne aktivnosti Agencije su rad na pripremi 2 projektna prijedloga iz oblasti korištenja EU instrumenta za pred-pristupnu pomoć – komponenta V,odnosno IPARD programa koji ima za cilj unapređenje poljoprivrednog sektora kroz podršku povećanju konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda.Formiranje Savjeta za zapošljavanje je u završnoj fazi a neke od aktivnosti koje su rađene u prethodnom periodu predstavljene su na web stranicama Agencije i opštine.Organizacija radionica,pripreme biznis planova za MSP,legalizacija objekata, certifikacija,pripreme aplikacija za korištenja sredstava po projektima zapošljavanja, rad na uspostavi javno-privatnog partnerstva,elektronska razmjena informacija i dokumenata kao i druge aktivnosti pozicioniraju Agenciju kao bitan razvojni sektor u opštini Srbac.

Međunarodne organizacije poput UNDP imaju značajnu ulogu u pružanju različitih vidova materijalne i finansijske pomoći na opštinskim nivoima.Pomoć u iznosu od 1.159.000 KM je zaista velika za opštinu Srbac, tako da se može zaključiti da su kapaciteti nadležni opštinskih organa u ovom slučaju maksimalno iskorišteni.

Rezultati javnog poziva za učešće u sanaciji i obnovi komercijalne poljoprivredne proizvodnje – opštini Srbac 27 plastenika

cq5dam.web.540.390U skladu sa javnim pozivom EU Programa za oporavak od poplava koji za cilj ima dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim licima koja su pretrpila štetu od poplava u maju 2014. godine sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave, UNDP je oformio komisiju za ocjenjivanje pristiglih aplikacija iz jedinica lokalne samouprave iz FBiH, RS-a i Brčko distrikta BiH. Komisiju su sačinjavali:

• Predstavnik Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
• Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske;
• Predstavnik Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH;
• Predstavnik nevladinog sektora: Razvojna agencija NERDA Tuzla;
• Predstavnik nevladinog sektora: Agencija za razvoj grada Prijedora (PREDA);
• Dva predstavnika Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

Komisija u gore navedenom sastavu je radila na ocjenjivanju aplikacija pristiglih iz jedinica lokalne samouprave Maglaj, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Tuzla, Sanski Most, Živinice, Zenica, Srebrenik, Lukavac, Žepče, Bijeljina, Šamac, Doboj, Prijedor, Banja Luka, Modriča, Laktaši, Srbac, Šekovici, Vukosavlje, Donji Žabar, Čelinac i Distrikt Brčko.

Eliminatorni kriteriji po kojima su se birali korisnici uključuju dostavljanje dokumentacije kako slijedi:

• Kopija lične karte;
• Prijava CIPS (ne starija od 30 dana, original ili ovjerena fotokopija);
• Potvrda/prijava o pretrpljenoj materijalnoj šteti – općina/opština ili druga nadležna institucija;
• Kućna lista za stambenu jedinicu koja je pretrpila štetu;
• Dokaz o vlasništvu nad zemljištem: kopija ZK izvatka ili posjedovni list sa kopijom katastarskog plana na ime podnositelja/podnositeljke ili dokument na osnovu kojeg dokazuje postojanje prava (ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu, ugovor o korištenju, pravosnažno rješenje o nasljeđivanju) sa priloženim ZK ili posjedovnim listom sa kopijom katastarskog plana koji glasi na ime davaoca prava; Ugovor mora biti zaključen na najmanje 3 godine;
• Potvrda nadležne opštinske/općinske službe ili APIF-a prema mjestu prebivališta da je podnositelj/podnositeljka registrovan/a ili podnio/podnijela zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u skladu sa pravilnikom o registraciji poljoprivrednih gazdinstava;
• Ukoliko je osoba koja aplicira samohrani roditelj potrebno dostaviti sljedeće dokumente: Dokaz da se radi o samohranom roditelju (smrtni list supruga/e, rješenje o razvodu i rodni list djeteta/djece).

Kriteriji koji su inicijalno bili navedeni kao eliminatorni, a isključeni su po odluci komisije zbog nedovoljnog broja aplikanata koji su dostavili ovu dokumentaciju su:

• Potvrda sa biroa za sve nezaposlene članove domaćinstva ne starija od 30 dana; sa potvrdom dostaviti i potvrdu o socijalnom statusu članova domačinstva koju može izdati biro za zapošljavanje ili druga relevantna ustanova;
• Okvirna procjena štete na poljoprivrednom dobru od strane općine/opštine ili druge nadležne institucije.

Također, komisija je bodovala sve pristigle prijave na osnovu dodatnih kriterija kako bi se kvalitetnije ocijenile pojedinačnih prijava. Dodatni kriteriji uključuju bodovanje:

a. Broja osoba koja žive u domaćinstvu sa podnositeljem/podnositeljicom prijave
b. Broja osoba u domaćinstvu koji su nezaposleni,
c. Da li je podnositelj/podnositeljica prijave samohrani roditelj.

U skladu sa navedenim, bodovanje je izvršeno na osnovu sljedećih kriterija:

• Domaćinstva gdje su svi članovi nezaposleni su dobila 200 bodova;
• Domaćinstva gdje je samo jedan član domaćinstva zaposlen su dobila 100 bodova;
• Domaćinstva sa dva ili više zaposlenih članova nisu dobila bodove.

Bodovanje po broju članova domaćinstva je izvršeno po sljedećem principu:

• Domaćinstva sa manje od 5 članova su dobila 0 bodova;
• Domaćinstva sa 5 članova su dobila 75 bodova;
• Domaćinstva sa 6 članova su dobila 125 bodova;
• Domaćinstva sa 7 članova su dobila 150 bodova.

Bodovanje po statusu samohranog roditelja je izvršeno po sljedećem principu:

• Podnositelj/podnositeljica prijave je samohrani roditelj 150 bodova;
• Podnositelj/podnositeljica prijave nije samohrani roditelj 0 bodova.

Prijave koje su pristigle na javni poziv iz jedinice lokalne samouprave koje nisu bile uključene u javni poziv nisu bodovane.

Na osnovu kriterija za vrednovanje i bodovanje prijava, komisija je jednoglasnom odlukom predložila rang listu pristiglih prijava. Nakon toga je izvršena terenska verifikacija svih predloženih učesnika u projektu kako bi se potvrdila njihova prijava.

Odluka komisije je finalna, izuzev u slučajevima gdje su se naknadnom terenskom verifikacijom korisnicima utvrdile neregularnosti između informacija dostavljenih u prijavi i stvarnog stanja u domaćinstvu. U tim slučajevima, komisija je zadržala pravo isključenja podnositelja/podnositeljice sa liste korisnika, te su se uvrštavali dodatni korisnici koji su po osvojenim bodovima bili sljedeći na listi iz date jedinice lokalne samouprave.

Spisak Srbac_donacije za poplave

pdf-ikona2015-06-05 Lista korisnika Final

veza:http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2015/06/05/rezultati-javnog-poziva-za-u-e-e-u-sanaciji-i-obnovi-komercijalne-poljoprivredne-proizvodnje.html

Mogućnosti unaprjeđenja trgovinske saradnje i izvoza Bosne i Hercegovine na tržište zemalja EFTA-e

Efta1

Stupanjem na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i zemalja Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA), gdje spadaju Norveška, Švajcarska, Lihtenštajn i Island, od 01. januara 2015. godine, otvaraju se nove mogućnosti unaprjeđenja trgovinske razmjene i izvoza za predstavnike poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini.Ovaj sporazum o slobodnoj trgovini podrazumijeva punu liberalizaciju tržišta u oblasti industrijskih proizvoda, značajan stepen liberalizacije u trgovini prerađenim poljoprivrednim proizvodima, dok su u oblasti baznih poljoprivrednih proizvoda zaključeni bilateralni sporazumi s pojedinačnim članicama EFTA-e, uz vrlo ograničen stepen liberalizacije.

Kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi, BiH je dobila značajno bolju poziciju u međusobnoj trgovinskoj razmjeni sa zemljama EFTA,kao i nove izvozne mogućnosti.

Poljoprivreda u ovim zemljama čini 1% GDP i zapošljava 4% stanovništva. Svoje potrebe za poljoprivrednim proizvodima zadovoljavaju sa oko 50%. Od ostalih 50%, uvoz iz EU je 70%, a ostalo je iz trećih zemalja svijeta. Nemaju svoje inspekcije kao što je EU „FVO“ ili Ruski „Rosselkhoznadzor“. Za izvoz u zemlje EFTA je potrebno strogo pridržavanje pravila bezbjednosti hrane, a uslovi su veoma slični, kao i kad je u pitanju izvoz u EU. Proizvodi animalnog prorijekla dobijaju zeleno svjetlo, kad to da i EU, odnosno agencija FVO.

Pod navedenim uslovima sada se mogu izvoziti poljoprivredni proizvodi kao i drugi proizvodi koji nedostaju na tržištu ovih zemalja a to su:

– Žive životinje, meso i prerađevine od mesa, sirevi, voće i povrće, prerađevine od voća i povrća, sve vrste proizvoda sa organskim sertifikatom, bijeli luk, začini i ostalo.

– Namještaj (posebno proizvodi od punog drveta).

Za izvoz u zemlje EFTA je potrebno imati EUR 1 ili EUR MED obrazac. BiH je 01.11.2014. godine potpisala Regionalnu Konvenciju o Pan Euro – mediteranskim pravilima o porijeklu robe.

pdf-ikonaSwitzerland at a glance B&H

WMTA Србац – нове практичне и верификоване обуке

wmta_obuka_2Центар за стучно образовање одраслих WMTA Србац ће се у 2015.години преименовати у Установу за стучно образовање одраслих, с тим да ће проширити листу занимања за која ће се вршити практична и верификована обука постојећих, незапослених и будућих радника у дрвној и металској индустрији, као и у неким новим индустријским гранама.Обука је прилагођена потребама и захтјевима за дефицитарним кадром са листе за оспособљавање следећих послова и занимања:

Дрвна идустрија:
тапетар
лакирер
оператер на CNC машинама за обраду дрвета
програмер на CNC машинама за обраду дрвета
столар за израду намјештаја,
помоћни столар за израду намјештаја,
столар за израду грађевинске дрвене столарије
помоћни столар за израду грађевинске дрвене столарије
столар за израду грађевинске ПВЦ и АЛУ столарије
помоћни столар за израду грађевинске ПВЦ и АЛУ столарије
пројектант – дизајнер намјештаја и ентеријера
хидротермичар – управљање и контрола сушара за дрво
алатничар – оштрач пила и жага за дрвну индустрију
дуборезац
тесар
шивач (пресвлака за намјештај и осталих кожних и текстилних производа)

Металска идустрија:
оператер на CNC машинама за обраду метала
програмер на CNC машинама за обраду метала
пројектант – дизајнер машинских дијелова
заваривач TIG поступком
заваривач MIG-MAG поступком
заваривач Е- поступком (електролучно заваривање)

Остале индустрије:
оспособљавање за послове зидара
оспособљавањe за послове молера
оспособљавањe за послове фасадера,
кухар
конобар
рецепционар
хотелијер
оспособљавање за пластеничку производњу,
оспособљавање за сакупљача самониклог љековитог биља, шумских плодова и гљива
гљивара
оспособљавање за послове воћара
оспособљавање за послове пекара,
оспособљавање за послове пчелара,
оспособљавање за произвођача расада поврћа и цвијећа
возач моторних возила
oспособљавање рачуновођа

WMTA Srbac  http://www.wmta-edu.com

Alibaba stiže u region jugoistočne Evrope

alibaba1Najpoznatiji svjetski sistem elektronskog poslovanja Alibaba uskoro će se i praktično pozicionirati u Srbiji, najavljeno je u Privrednoj komori Beograda.

Na sastanku o mogućnostima i perspektivama elektronskog poslovanja sa Kinom ocijenjeno je da takav vid poslovanja predstavlja budućnost i da bi već sada trebalo stvoriti institucionalne temelje za njegovo širenje.

Izvršni direktor Privredne komore Beograda, Svetozar Krstić, izjavio je da elektronsko poslovanje sa Kinom nije pod kontrolom države, jer je to privatna inicijativa, ali da postoji interes da se u ovaj sistem uključe i preduzeća iz Srbije, saopšteno je iz poslovne asosijacije beogradskih privrednika.

„Rizike u elektronskom poslovanju potrebno je svesti na najamanju moguću meru. Očekujemo da ćemo kroz različite forme edukacije učiniti sve da se rizici za privrednike svedu na najmanju moguću meru kako bi bilo što manje prevarenih ljudi sa obe strane“, rekao je on.

Ekonomski savjetnik ambasade Kine u Beogradu Zhu Lianqui rekao je da Kina namjerava da otvori centar za elektronsko poslovanje u Beogradu ili okolini, iz kog bi se pokrivao cio region jugoistočne Evrope, u čemu očekuje institucionalnu podršku Privredne komore Srbije i Privredne komore Beograda.

U ovom centru bili bi izloženi uzorci robe koja bi mogla da se preuzme odmah u manjim količinama, a u većim da se naruči preko interneta, objasnio je on.

Precizirao je da bi se u ovom centru pravili kupoprodajni ugovori, a plaćanje obavljalo preko trećeg pravnog lica kao garanta koji bi novac prosljeđivao dobavljaču tek kad kupac potvrdi da je zadovoljan isporukom, čime bi se eliminisali rizici.

Kineski amdasador je takođe kazao da se kompanija Alibaba sada nalazi i na berzi i da je rekord u elektronskom prometu robe u Kini oboren 11. novembra kada je premašio nekoliko desetina miliona juana, a 90 odsto kupovina na ovaj način su obavile žene.

Kinesko čudo

Veći od eBaya i Amazona

Najveća kineska kompanija za e-trgovinu Alibaba ostvaruje oko 80 posto ukupne kineske on-line prodaje. Lani je ostvarila promet od oko 248 milijardi dolara, a broj aktivnih korisnika povećan je 14 posto, više nego što ih imaju Amazon.com i eBay zajedno. Prihodi kompanije porasli su u drugom kvartalu ove godine za 46 posto na 2,54 milijardi dolara. Pritom je neto dobit gotovo utrostručena, na 1,99 milijardi dolara.