Obučeno pet polaznika za CNC operatere uz finansijsku podršku Opštine Srbac

wmta_obuka_1Petoro polaznika iz srbačke opštine uspješno je završilo obuku za rad na CNC mašini u drvnoj industriji u Centru za stručno obrazovanje odraslih – WMTA Srbac. Njihovu obuku u iznosu od 5.896 KM finansirala je Opština Srbac u cilju unapređenja drvnog sektora na području opštine i bržeg zapošljavanja mladih ljudi u privrednim djelatnostima.

Obuku za CNC operatere u preradi drveta uspješno su završili Ivana Dragomirović, Vaso Barašin, Dragiša Kragulj, Slaviša Gužvić i Stojan Zrnić a uvjerenja su dobili na Konferenciji drvoprerađivača – ljudi, drvo i namještaj, koja je nedavno održana na sajmu drvne industrije „SAN 2014“ u Banjaluci.

Uspješnim polaganjem završnog testa polaznici su dokazali da posjeduju sva potrebna znanja i vještine za rad na CNC mašini za drvo, čime su stekli pravo za dobijanje uvjerenja.

Obuka je trajala tri mjeseca u prostorijama WMTA centra u Srpcu a sastojala se od 140 časova i to 57 časova teorije i 83 časa prakse. Dobijanjem uvjerenja, ovi mladi ljudi su obučeni i kvalifikovani za rad u drvnim industrijama.

wmta_obuka_2WMTA centar je otvoren u Srpcu krajem 2012. godine a radi se o centru za neformalno praktično obrazovanje odraslih u drvnom i metalskom sektoru na području šire regije opštine Srbac kao i ostalih opština iz Republike Srpske i Federacije BiH. Rad u centru se fokusira na teorijsku i praktičnu obuku postojećih, nezaposlenih i budućih radnika u drvnom i metalskom sektoru.

Svi programi su prilagođeni potrebama i zahtjevima za deficitarnim kadrom u drvnom i metalskom sektoru na području Republike Srpske i Federacije BiH. Obuku izvode renomirani predavači sa višegodišnjim iskustvom u proizvodnji i praktičnom obučavanju polaznika.

U centru se izvode obuke za drvni sektor i to CNC operatera (prerada drveta), dizajnera komadnog namještaja, tapetara komadnog namještaja i lakirera u industriji namještaja kao i metalski sektor i to za CNC operatera (obrada metala), projektanta mašinskih dijelova, zavarivača WIG/TIG postupkom, zavarivača E postupkom i zavarivača MIG postupkom.

wmta_obuka_3Centar pruža i druge usluge poput izrade prototipova pomoću CNC tehnologije, projektovanja namještaja i enterijera, projektovanja mašinskih dijelova i konstrukcija, usluge lakiranja, tapaciranja i zavarivanja, konsultantske usluge u drvnom i metalskom sektoru, pisanje projekata, biznis planova i studija izvodljivosti kao i razne vidove poslovnog povezivanja sa drugim subjektima.

Otvaranje centra je rezultat javno-privatnog partnerstva u kojeg je uključeno više domaćih i međunarodnih subjekata. Sufinansira ga Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC a implementira program „Prilika plus“ iz Banjaluke putem Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske.

Njihovo učešće u projektu predstavlja 60 odsto dok preostalih 40 odsto obezbjeđuje Udruženje šumarstva i drvoprerade RS „Interfob“ iz Banjaluke i njihovi partneri iz Srpca i Banjaluke – preduzeća “Tandem GD”, “Atom kompani” i “Drvoservis”, “Drvomehanika” i “Mid komerc” te nekoliko firmi iz Prijedora i Teslića.

wmta_obuka_4Projekat je zvanično počeo sa realizacijom nakon što su Memorandum o saradnji potpisali preduzeće „Interfob“, Školski centar „Petar Kočić“ i Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća „Apis“ iz Srpca.

Oni su izradili aplikaciju za dobijanje donatorskih nepovratnih sredstava kod Švajcarske razvojne agencije SDC koja je odobrila projekat i izdvojila oko 128 hiljada maraka za njegovu realizaciju, a podršku osnivanju centra je pružila i Opština Srbac.

Još prije četiri godine, lokalna uprava je izdvojila 20 hiljada maraka za ovaj projekat, tako što je u potpunosti opremljen informatički kabinet u Školskom centru “Petar Kočić” a omogućeno je i da učenici srednjih škola u Centru za stručno obrazovanje odraslih pohađaju praktičnu nastavu.

Održan okrugli sto o unapređenju saradnje javnog i privatnog sektora

OS1U sali Skupštine opštine Srbac u srijedu je održan okrugli sto na temu saradnje javnog i privatnog sektora u opštini Srbac i formiranja Privrednog savjeta na nivou opštine, te Centra za ekonomski i ruralni razvoj za područje opština Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica i Srbac. Pored predstavnika opštine, na čelu sa načelnikom Dragom Ćirićem i zamjenikom načelnika Rankom Nedićem, skupu je prisustvovalo nekoliko razvojnih agencija iz Banjaluke i Gradiške i dvadesetak vlasnika privatnih firmi sa područja srbačke opštine kao i predstavnici razvojne agencije Apis iz Srpca uz čiju pomoć je organizovan ovaj skup.

Na skupu se mogla čuti informacija o istraživanju koje je provedeno u 320 privatnih subjekata u ove četiri opštine, od čega 48 firmi na području opštine Srbac.

U Srpcu je prije dvije godine osnovan Ekonomsko-privredni savjet koji po riječima predsjednika Vojina Kusića, praktično nije radio jer su u njega izabrani ljudi koji za to nisu bili zainteresovani, pa je zaključeno da se formira novi sastav ovog tijela koji će adekvatno odražavati interes privrednog sektora i biti u stanju da uspostavi dijalog sa javnim sektorom.

OS2Predstavnik Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj „ACED“ iz Banjaluke, Miloš Todorović, podnio je informaciju o istraživanju u sklopu kojeg su privredni subjekti anketirani da li su zainteresovani za saradnju sa javnim sektorom, da li treba formirati Privredni savjet, da li su potrebne industrijske zone, kako obezbijediti sredstva za razvoj kod IPA fondova i slično. On je rekao da je formiranje Centra za ekonomski i ruralni razvoj „CERD“ od velikog značaja za ove četiri opštine.

„Istraživanje je pokazalo da su na ovoj regiji dominantne dvije grane, poljoprivredno-prehrambena i drvoprerađivačka industrija. Oko 41 odsto preduzeća na području regije izvozi svoje proizvode a manje od četvrtine anketiranih razmišlja da djeluje u okviru poslovnih zona. Oko 87 odsto investicija koje ova preduzeća planiraju preduzeti u budućem periodu, usmjerena su na nabavku mašina i opreme i izgradnju objekata. Tokom anketiranja je zaključeno i da je prisutan trend smanjenja broja radnih mjesta“, istakao je Todorović.

On je dodao da će Centar za ekonomski i ruralni razvoj „CERD“ pružati brojne usluge za ove privredne subjekte i da je više od 95 odsto anketiranih preduzeća reklo da su im ove usluge potrebne.

os6„Planiramo da subvencionišemo usluge privrednim subjektima a kao primjer navodimo sertifikaciju jer privrednici nisu u stanju da plaćaju punu tržišnu cijenu, pa bismo se potrudili da jednim dijelom sufinansiramo ovaj proces. Neke usluge, poput analize tržišta, anketiranja i slično, bile bi potpuno besplatne. Među uslugama koje planiramo primjenjivati su i promocija inovacije i tehnologije, poslovno povezivanje sa drugim akterima i finansijskim institucijama, brendiranje proizvoda i slično“, naglasio je Todorović.

Prema njegovim riječima, polovinom novembra će privrednici biti okupljeni u četiri fokus grupe na kojima će se konkretnije razgovarati o tome koje usluge Centra za ekonomski i ruralni razvoj „CERD“ bi im bile potrebne.

Predstavnik Lokalne akcione grupe „Lag Savus“ Gradiška, Aleksandar Milanović, rekao je da svi privredni subjekti koji su anketirani smatraju da saradnja javnog i privatnog sektora mora biti intenzivnija.

„Oko 81 odsto anketiranih izrazilo je spremnost da direktno učestvuje u ovom procesu. Istovremeno su privrednici iznijeli više negativnih nego pozitivnih stvari u vezi sa povoljnošću lokalnog poslovnog ambijenta a većina anketiranih smtra da saradnja nije adekvatna i da je treba značajno unaprijediti“, ističe Milanović.

OS3O iskustvima saradnje privatnog i javnog sektora na primjerima srbijanskih opština Niš, Gornji Milanovac, Topola i Merošina, govorio je predstavnik njemačke agencije „Giz“, Jovica Damjanović, koji je sugerisao da predsjednik novoizabranog Privrednog savjeta bude načelnik opštine radi bolje komunikacije a da većina članova bude iz privatnog sektora i da oni budu birani po znanju, stručnosti, ugledu i dosadašnjim rezultatima.

U raspravi je učestvovao i načelnik opštine Srbac, Drago Ćirić, koji je izrazio potrebu da agencije koje dolaze u Srbac pored savjetovanja, počnu pružati pomoć i na obezbjeđivanju sredstava za investicione projekte dok je zamjenik načelnika opštine, Ranko Nedić, pohvalio napore da se unaprijedi odnos javnog i privatnog sektora i izrazio zahvalnost njemačkoj agenciji „Giz“ što već godinama značajno učestvuje u razvoju brojnih opština u našoj regiji.

Na kraju sastanka je zaključeno da se u roku od sedam dana u Srpcu formira Privredni savjet od 15 članova, od čega deset iz privrede a pet članova iz javnog sektora i lokalne uprave.