Агенција и дио из Извјештаја о раду

Рад Агенције у првом полугодишту ове године био је обиљежљен кадровским промјенама и новом програмском орјентацијом.Капацитети Агенције су проширени и спроведене су додатне активности, нарочито из области информационо комуникационих технологија које су значајно модернизовале и унаприједиле рад Агенције.

Међутим,проширени спектар дјеловања и рада Агенције као непрофитне организације неминовно је довео до стварања нових финасијских трошкова и потребе за стварањем нове организационе структуре. Из ових разлога направљен је нови Програм рада који је обухватио период од 01.06. до 31.12.2013.године.У њему су биле предвиђене активности које би Агенцију довеле на један виши ниво организације и рада, као и финансијске стабилности.Нова систематизација радних мјеста у Агенцији је предвиђала 3 радна мјеста и финансирање у оквиру превиђеног Буџета.

Иако је систематизација са три радна мјеста у Агенцији оптимална,даљња економска и финасијска криза тражи радикална рјешења.Развојна агенција ЕДА ради на изналажењу најбоље организационе структуре свих развојних компоненти у општини Србац и убрзо ће представити своја рјешења.

Вршилац дужности директора Агенције предлаже организациону структуру са два стално запослена у Агенцији и у наредном периоду смањење финансирања Агенције за 23,07%.Трећи радник и евентуално нови радници или чланови Тима за управљање пројектима би били ангажовани на волонтерској основи. Финансирање би се обезбједило из реализованих пројеката и профитабилних активности Агенције.

Неке активности су већ предузете и то:

• Пропреми пројектног приједлога за АД Водовод у оквиру позива за Инвестициони оквир за Западни Балкан

• Припреме за технички дио реализације програма легализације бесправно почетих или изграђених објеката или дијелова објеката (живинарске, свињогојске и говедарске фарме)

Како је већ наведено Агенција има капацитет да крене у овом смјеру рада и функционисања и да изнађе најбоља рјешења како за саму Агенцију тако и за остале заинтересоване стране.