Drugi poziv za prijavu projekata u okviru BACID fonda

austrian-dc

U okviru BACID fonda, čiji je fokus na izgradnji kapaciteta entitetskog i opštinskog nivoa vlasti za transpoziciju i sprovođenje pravne tekovine Evropske unije, a koji finansira Austrijska razvojna agencija, objavljen je Drugi poziv za prijavu projekata.

Program obezbjeđuje podršku za finansiranje prihvatljivih aktivnosti koje mogu uključiti: ekspertsku podršku i mentoring, održavanje radionica, seminara i obuka, te izradu izvještaja, istraživanja, studija i drugih dokumenata. Okvirni budžet predloženih projekata u okviru jednog poziva iznosi 30.000 evra a maksimalni grant po jednoj aktivnosti iznosi 6.000 evra.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog poziva su: zdravlje i socijalna zaštita, izgradnja kapaciteta – ljudski resursi, zeleni gradovi, upravljanje rizikom od katastrofa, turizam, kulturno nasljeđe, kultura i kreativne industrije, industrijsko restrukturiranje, opštinske finansije, održiva uprava, usluge od javnog interesa, promocija gradova i održiva urbanizacija.

Poziv za podnošenje projekata otvoren je do 21. oktobra 2015. godine. Kompletirani prijedlozi projekata trebaju biti dostavljeni elektronskom poštom na adresu bacid@kdz.or.at cc r.rosic@meoi.vladars.net d.telic@meoi.vladars.net (u skladu sa Odlukom o načinu koordinacije u procesu evropskih integracija i međunarodne saradnje, a u cilju evidentiranja učešća aplikanata iz Republike Srpske).

U prilogu je kompletan aplikacioni paket, a dodatne informacije o programu BACID mogu se pronaći posredstvom linka Guidelines and Application Package https://www.kdz.eu/de/content/guidelines-and-application-package

pdf-ikona0 2nd Call BACID Guidelines PUBLISHED_0 (1)

pdf-ikona3 Call BACID Grant Contract template

ex_ikona1 BACIDApplicationForm_MODIFIED

word_logoPartnership AgreementTemplate