Treći javni poziv za prijavu za sufinansiranje projekata iz sredstava razvojnog fonda projekta CREDO Krajina

CREDO KRAJINAAgencija za razvoj preduzeća Eda, u okviru projekta CREDO Krajina koji finansira Švedska, objavljuje treći javni poziv za sufinansiranje projekata iz sredstava razvojnog fonda projekta CREDO Krajina.

Grant sredstva su namijenjena privrednim subjektima sa projektnog područja sa svojstvom pravnog lica koji u tom organizacionom obliku posluju najmanje dvije godine, pripadaju kategoriji malih i srednjih preduzeća i koji pripadaju sljedećim privrednim sektorima: prehrambena industrija (osim primarne poljoprivredne proizvodnje), metaloprerada, drvoprerada, kao i privredni subjekti sa svojstvom pravnog lica iz sektora proizvodnje kože i obuće bez obzira na veličinu privrednog subjekta. Grant sredstva su namijenjena za sufinansiranje projekata nabavke proizvodne i druge opreme, alata i softvera, a period implementacije projekta ne može biti duži od 2 mjeseca. Od svih korisnika se traži sufinansiranje u iznosu od najmanje 50% od vrijednosti projekta. Maksimalan iznos granta po projektu koji se može odobriti je 30.000 KM. Javni poziv je otvoren do 4. aprila 2016.

Nastavite sa čitanjem

CREDO Krajina – drugi javni poziv za sufinansiranje projekata

CREDO KRAJINADRUGI JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA

iz sredstava razvojnog fonda projekta CREDO Krajina finansiranog od strane Švedske

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava (grantova) iz razvojnog fonda projekta CREDO Krajina (Projekat) privrednim subjektima iz odabranih sektora, jedinicama lokalne samouprave i neprofitnim organizacijama sa područja Krajine.

I.I. Iznosi sredstava koji mogu biti dodijeljeni prihvatljivim korisnicima

Za privredne subjekte:

− Minimalan iznos granta: 5.000,00 KM,
− Maksimalan iznos granta: 30.000,00 KM

Za privredne subjekte predviđeno je 78% od ukupnih sredstava po ovom javnom pozivu, odnosno 726.499,00 KM.

Za jedinice lokalne samouprave (opštine i gradove):

− Minimalan iznos granta : 10.000,00 KM,
− Maksimalan iznos granta: 30.000,00 KM.

Za jedinice lokalne samouprave predviđeno je 11% od ukupnih sredstava po ovom javnom pozivu, odnosno 100.000,00 KM.

Za organizacije neprofitnog karktera:

− Minimalan iznos granta: 5.000,00 KM,
− Maksimalan iznos granta: 30.000,00 KM.

Za organizacije neprofitnog karaktera predviđeno je 11% od ukupnih sredstava po ovom javnom pozivu, odnosno 100.000,00 KM.

I.II. Sufinansiranje

Gore navedeni iznosi predstavljaju minimalne i maksimalne iznose za sve grupe korisnika, s tim da pojedinačni grant ne može biti veći od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Preostali iznos, mora biti sufinansiran od strane korisnika.

II. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava Razvojnog fonda mogu biti:

1. Privredni subjekti sa svojstvom pravnog lica koji u tom organizacionom obliku posluju najmanje dvije godine, pripadaju kategoriji malih i srednjih preduzeća i koji pripadaju sljedećim privrednim sektorima: prehrambena industrija (osim primarne poljoprivredne proizvodnje), metaloprerada, drvoprerada, kao i privredni subjekti sa svojstvom pravnog lica iz sektora proizvodnje kože i obuće bez obzira na veličinu privrednog subjekta.

Kategorija MSP definiše se u skladu sa Preporukom Evropske Komisije, broj 2003/361 („Službeni glasnik Evropske unije, L124/36, 2003. godine).

Pravo korišćenja sredstava imaju samo privredni subjekti iz ove tačke koji imaju sjedište u jednoj od jedinica lokalne samouprave iz tačke 2. (ispod).

2. Sljedeće jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi): Banja Luka, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Bužim, Cazin, Čelinac, Derventa, Doboj, Dobretići, Drvar, Gradiška, Glamoč, Istočni Drvar, Jajce, Jezero, Ključ, Kneževo, Kostajnica, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Krupa na Uni, Kupres (RS), Laktaši, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Oštra Luka, Petrovac, Prijedor, Prnjavor, Ribnik, Sanski Most, Srbac, Šipovo, Teslić, Velika Kladuša.

3. Organizacije sa statusom pravnog lica, neprofitnog karaktera, koje su registrovane u skladu sa relevantnim propisima u Bosni i Hercegovini i koje imaju sjedište u jednoj od jedinica lokalne samouprave iz tačke 2. (iznad). Te organizacije obuhvataju, a ne ograničavaju se na: udruženja građana i fondacije; razvojne agencije i fondove; privredne i preduzetničke komore; obrazovne institucije; aktere na tržištu rada; klastere; istraživačke, razvojne, inovacione i tehnološke centre i dr.

III. OCJENA PRIJAVA

Sve predložene prijave biće ocijenjene na osnovu formalnih uslova i kriterijuma koji se odnose na:

− Prihvatljivost podnosioca prijave,
− Prihvatljivost projektnih intervencija za koje se zahtijeva dodjela granta,
− Kompletnost prijave,
− Kvalitet predloženih projakata.

Izbor korisnika sredstava će se izvršiti prema prema rang listi prispjelih i ocijenjenih prijava i to do raspoloživih sredstava razvojnog fonda utvrđenih za svaki lot.

IV. PODNOŠENJE PRIJAVA

Uslovi za prijavu, način prijavljivanja, uputstva, kao i kompletni obrasci i potrebna dokumentacija dostupni su na

http://www.edabl.org/uploads/admin/Dokumenti_za_informisanje_i_prijavu.zip

Rok za podnošenje prijava je 20.05.2015.godine, do 14.00 časova.

Prijave se dostavljaju se u jednoj, zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično na adresu „Eda – Agencija za razvoj preduzeća“, Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka, sa sljedećom naznakom na koverti

„Prijava za razvojni fond, ne otvarati prije sastanka Komisije razvojnog fonda“.

Novi javni pozivi

Javni poziv za prijavu za sufinansiranje projekata iz sredstava razvojnog fonda projekta CREDO Krajina

EU_fondoviAgencija za razvoj preduzeća Eda, u okviru projekta CREDO Krajina koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju Sida, objavljuje javni poziv za sufinansiranje projekata iz sredstava razvojnog fonda projekta CREDO Krajina.
Grant sredstva su namijenjena privrednim društvima iz metalske industrije, drvne industrije, proizvodnje hrane i pića, te proizvodnje kože i obuće sa projektnog područja. Sredstva su namijenjena unapređenju konkurentnosti poslovanja, kreiranju novih i očuvanju postojećih radnih mjesta. Osim privrednih društava, za podršku iz razvojnog fonda mogu da apliciraju i jedinice lokalne samouprave i neprofitne organizacije… više

Počela besplatna priprema za certifikaciju sistema upravljanja kvalitetom malih i srednjih preduzeća u BiH

europaBA_2014060514224361U okviru projekta koji finansira EU “EU podrška uvođenju sistema upravljanja kvalitetom – EU QMS BiH“ danas je u Sarajevu obilježen početak promotivne kampanje čiji je cilj animiranje i podsticaj domaćih malih i srednjih preduzeća (MSP) u BiH da učestvuju u procesu certifikacije upravljanja kvalitetom.
U okviru kampanje, predviđeno je održavanje pet skupova na kojima će učesnicima u procesu biti predstavljen projekat i upućen poziv domaćim MSP da apliciraju za učešće u projektu. Time će se omogućiti da se 100 MSP u BiH uključi u proces – u kojem neće imati troškova – pripreme za certifikaciju sistema upravljanja kvalitetom (QMS) u skladu sa standardom ISO 9001:2008… više

Poziv na prezentaciju projekta CREDO Krajina i polazne studije o konkurentnosti privrednih subjekata

Agencija za razvoj preduzeća EDA iz Banje Luke i Privredna komora Republike Srpske organizuju prezentaciju o najkonkurentnijim privrednim sektorima i mjerama podrške za preduzeća iz ovih sektora, koja će se održati u četvrtak, 19.09.2013. godine u prostorijama Privredne komore RS (ul. Đure Daničića 1/II) u Banjoj Luci, sa početkom u 13:00 časova.

Ovom prilikom će se predstaviti glavne komponente i karakteristike „CREDO Krajina“ i nacrt Polazne studije privrednih sektora sa područja Krajine u kojoj su identifikovani sektori sa najvećim potencijalima za rast i zapošljavanje.

Pozivamo Vas na prezentaciju i razgovor kako biste „iz prve ruke“ saznali koji privredni sektori sa područja projekta „CREDO Krajina“ su identifikovani kao sektori sa najvećim potencijalom za rast i novo zapošljavanje. Želimo da razgovaramo i podržimo upravo privredna društva koja namjeravaju da investiraju u razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda i usluga, osvajanje novih tržišta, unapređenje internih poslovnih procesa, unapređenje sistema distribucije i sl. Podržaće se inovativni poslovni poduhvati privrednih društava koji će zahvaljujući njima postati snažniji i koji će povećati broj zaposlenih. Na raspolaganju će biti poseban razvojni fond od 1.000.000 EUR za direktnu finansijsku podršku privrednim društvima i lokalnim upravama, te različite mjere podrške u vidu savjetodavne pomoći, visokokvalitenih obuka, studijskih putovanja u inostranstvu i sl.

Cilj projekta „CREDO Krajina“ je da se poboljša konkurentnost malih i srednjih preduzeća, kako bi se kreirala i odžala radna mjesta, smanjilo siromaštvo i poboljšao ekonomski status ovog područja. Projekat finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju Sida, a implementira Agencija za razvoj preduzeća EDA iz Banje Luke u saradnji sa Udruženjem za razvoj NERDA iz Tuzle.

Poziv se odnosi i na firme sa teritorije opštine Srbac iz oblasti drvoprerade, metaloprerade, prozvodnje hrane i pića, kože i obuće i IT tehnologija, i srdačno se očekuje  njihovo prisustvo ovoj projektnoj prezentaciji.

pdf-imageCREDO Krajina – Poziv na prezentaciju

pdf-imageCredo Krajina – letak