Jednošalterski sistem registracije poslovnih subjekata u 2014. godini

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) iz Banjaluke biće spremna da od 1. januara iduće godine primijeni jednošalterski sistem registracije poslovnih subjekata.Novi sistem podrazumijeva predaju dokumentacije za registraciju firme na šalter APIF-a, koji će, umjesto klijenta, u roku od tri dana završiti sve ostale procedure i predati mu rješenje o registraciji.

To je omogućeno usvajanjem seta reformskih zakona koji će, prema planu Vlade RS, pored skraćenja perioda registracije firme sa sadašnja 23 na tri dana, smanjiti i troškove registracije sa 1.300 na 350 KM.

Okružni privredni sudovi zadržati će svoju funkciju u svom domenu registracije preduzeća s tim da jedino neće imati direktni kontakt s privrednicima, već će se svi poslovi odvijati preko APIF-a čime se olakšava posao sudija i skraćuje vrijeme za registraciju privrednih subjekata.

Elektronska registracija privrednih subjekata u RS

Elektronska registracija privrednih subjekata u RS, bez neophodnog odlaska u nadležne institucije, mogla bi biti omogućena već u toku iduće godine, najavio je Srđan Rajčević, direktor Agencije za informaciono društvo RS.

On kaže da je za tu značajnu reformu potrebno ispuniti preduslove, prije svega uspostaviti komercijalno certifikacijsko tijelo elektronskog potpisa koje bi osnivačima firmi izdavalo potvrdu njihovog digitalnog identiteta. Privrednici iz Privredne komore RS su tražili da Vlada omogući kreiranje sertifikacijskog tijela koje bi na komercijalnoj osnovi izdavalo digitalne sertifikate. Vlada RS je uzela u obzir takav zahtjev i imamo u planu da u drugoj fazi reforme registracije poslovnih subjekata spojimo ta dva projekta i od institucije, koja se bude bavila registracijom privrednih subjekata u novom jednošalternom sistemu, praktično formiramo i sertifikaciono tijelo. Na taj način će se digitalni sertifikati u jednom kompletu izdavati potencijalnim osnivačima privrednih društava za potrebe e-registracije društva, a moći će da ih koriste i za sve ostale servise koje pruža javna uprava RS.