Treći javni poziv za prijavu za sufinansiranje projekata iz sredstava razvojnog fonda projekta CREDO Krajina

CREDO KRAJINAAgencija za razvoj preduzeća Eda, u okviru projekta CREDO Krajina koji finansira Švedska, objavljuje treći javni poziv za sufinansiranje projekata iz sredstava razvojnog fonda projekta CREDO Krajina.

Grant sredstva su namijenjena privrednim subjektima sa projektnog područja sa svojstvom pravnog lica koji u tom organizacionom obliku posluju najmanje dvije godine, pripadaju kategoriji malih i srednjih preduzeća i koji pripadaju sljedećim privrednim sektorima: prehrambena industrija (osim primarne poljoprivredne proizvodnje), metaloprerada, drvoprerada, kao i privredni subjekti sa svojstvom pravnog lica iz sektora proizvodnje kože i obuće bez obzira na veličinu privrednog subjekta. Grant sredstva su namijenjena za sufinansiranje projekata nabavke proizvodne i druge opreme, alata i softvera, a period implementacije projekta ne može biti duži od 2 mjeseca. Od svih korisnika se traži sufinansiranje u iznosu od najmanje 50% od vrijednosti projekta. Maksimalan iznos granta po projektu koji se može odobriti je 30.000 KM. Javni poziv je otvoren do 4. aprila 2016.

Nastavite sa čitanjem

Ambasada Švedske u BiH : Poziv malim i mikro preduzećima za dodjelu grant sredstava

TheChallengeŠvedska ambasada u BiH objavila je 15. oktobra, u okviru projekta „Challenge“, poziv malim i mikro poduzećima (do 50 zaposlenih) na takmičenje za financijsku podršku poslovnim idejama. Cilj ovog takmičenja je da bespovratnim sredstvima podrži privatni sektor u projektima od kojih će korist imati preduzeća, ali i građani kroz otvaranje novih radnih mjesta i povećanja prihoda.

Grantovi su namijenjeni za implementaciju inovativnih i komercijalno održivih poslovnih ideja u iznosu do 50% prihvaćenog prijedloga budžeta, s tim da iznos pojedinačnog granta ne može biti veći od 30.000 evra. Očekuje se da će se izabrani prijedlozi projekata implementirati u roku od 12 mjeseci.

Pravo učešća imaju mala i mikro poduzeća u Bosni i Hercegovini, ili iz Švedske koja posluju u BiH. Donator će razmatrati samo prijave koje stignu na engleskom jeziku putem online forme dostupne na sljedećoj stranici http://challenge.ba/apply/