Obučeno pet polaznika za CNC operatere uz finansijsku podršku Opštine Srbac

wmta_obuka_1Petoro polaznika iz srbačke opštine uspješno je završilo obuku za rad na CNC mašini u drvnoj industriji u Centru za stručno obrazovanje odraslih – WMTA Srbac. Njihovu obuku u iznosu od 5.896 KM finansirala je Opština Srbac u cilju unapređenja drvnog sektora na području opštine i bržeg zapošljavanja mladih ljudi u privrednim djelatnostima.

Obuku za CNC operatere u preradi drveta uspješno su završili Ivana Dragomirović, Vaso Barašin, Dragiša Kragulj, Slaviša Gužvić i Stojan Zrnić a uvjerenja su dobili na Konferenciji drvoprerađivača – ljudi, drvo i namještaj, koja je nedavno održana na sajmu drvne industrije „SAN 2014“ u Banjaluci.

Uspješnim polaganjem završnog testa polaznici su dokazali da posjeduju sva potrebna znanja i vještine za rad na CNC mašini za drvo, čime su stekli pravo za dobijanje uvjerenja.

Obuka je trajala tri mjeseca u prostorijama WMTA centra u Srpcu a sastojala se od 140 časova i to 57 časova teorije i 83 časa prakse. Dobijanjem uvjerenja, ovi mladi ljudi su obučeni i kvalifikovani za rad u drvnim industrijama.

wmta_obuka_2WMTA centar je otvoren u Srpcu krajem 2012. godine a radi se o centru za neformalno praktično obrazovanje odraslih u drvnom i metalskom sektoru na području šire regije opštine Srbac kao i ostalih opština iz Republike Srpske i Federacije BiH. Rad u centru se fokusira na teorijsku i praktičnu obuku postojećih, nezaposlenih i budućih radnika u drvnom i metalskom sektoru.

Svi programi su prilagođeni potrebama i zahtjevima za deficitarnim kadrom u drvnom i metalskom sektoru na području Republike Srpske i Federacije BiH. Obuku izvode renomirani predavači sa višegodišnjim iskustvom u proizvodnji i praktičnom obučavanju polaznika.

U centru se izvode obuke za drvni sektor i to CNC operatera (prerada drveta), dizajnera komadnog namještaja, tapetara komadnog namještaja i lakirera u industriji namještaja kao i metalski sektor i to za CNC operatera (obrada metala), projektanta mašinskih dijelova, zavarivača WIG/TIG postupkom, zavarivača E postupkom i zavarivača MIG postupkom.

wmta_obuka_3Centar pruža i druge usluge poput izrade prototipova pomoću CNC tehnologije, projektovanja namještaja i enterijera, projektovanja mašinskih dijelova i konstrukcija, usluge lakiranja, tapaciranja i zavarivanja, konsultantske usluge u drvnom i metalskom sektoru, pisanje projekata, biznis planova i studija izvodljivosti kao i razne vidove poslovnog povezivanja sa drugim subjektima.

Otvaranje centra je rezultat javno-privatnog partnerstva u kojeg je uključeno više domaćih i međunarodnih subjekata. Sufinansira ga Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC a implementira program „Prilika plus“ iz Banjaluke putem Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske.

Njihovo učešće u projektu predstavlja 60 odsto dok preostalih 40 odsto obezbjeđuje Udruženje šumarstva i drvoprerade RS „Interfob“ iz Banjaluke i njihovi partneri iz Srpca i Banjaluke – preduzeća “Tandem GD”, “Atom kompani” i “Drvoservis”, “Drvomehanika” i “Mid komerc” te nekoliko firmi iz Prijedora i Teslića.

wmta_obuka_4Projekat je zvanično počeo sa realizacijom nakon što su Memorandum o saradnji potpisali preduzeće „Interfob“, Školski centar „Petar Kočić“ i Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća „Apis“ iz Srpca.

Oni su izradili aplikaciju za dobijanje donatorskih nepovratnih sredstava kod Švajcarske razvojne agencije SDC koja je odobrila projekat i izdvojila oko 128 hiljada maraka za njegovu realizaciju, a podršku osnivanju centra je pružila i Opština Srbac.

Još prije četiri godine, lokalna uprava je izdvojila 20 hiljada maraka za ovaj projekat, tako što je u potpunosti opremljen informatički kabinet u Školskom centru “Petar Kočić” a omogućeno je i da učenici srednjih škola u Centru za stručno obrazovanje odraslih pohađaju praktičnu nastavu.

Javni poziv mladima opštine Srbac

Mjesto, datum: Srbac, 09.07.2014 god.
Predmet : Javni poziv mladima sa područja opštine Srbac za prijavu na besplatne radionice za samozapošljavanje

Udruženje šumarstva i prerade drveta INTERFOB Banja Luka u saradnji sa opštinom Srbac, Klubom za traženje posla (Biro za zapošljavanje opštine Srbac), Centrom za stručno obrazovanje odraslih WMTA Srbac i Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC) kroz Projekat zapošljavanja mladih – YEP, poziva sve mlade ljude od 18 do 30 godina sa područja opštine Srbac da se prijave na besplatne radionice za samozapošljavanje za sledeće predložene teme:

1. Knjigovodstvo / računovodstvo
2. Restauracija namještaja (tapetarija/lakiranje/stolarija)
3. Projektovanje namještaja i izrada tehničke dokumentacije u programu Corpus
4. Plastenička proizvodnja
5. Šivenje (tekstil,/presvlake za namještaj)
6. Prodaja osiguranja
7. Pisanje projekata/projektnih prijedloga (PCM)
8. Pisanje i izrada biznis planova
9. Team buliding
10. Prodajne vještine

Javni poziv je takođe otvoren za mlade koji žele da pohađaju obuke-radionice za samozapošljavanje (20 polaznika).

Poziv predstavlja sastavni dio aktivnosti projekta „ Lakše do posla u drvnom i metalskom sektoru u BiH“ koji implementira udruženje INTERFOB Banjaluka u saradnji sa opštinom Srbac, Klubom za traženje posla (Biro za zapošljavanje) opštine Srbac i Centra za stručno obrazovanje odraslih WMTA Srbac.

Projekt je sufinansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) kroz Projekat zapošljavanja mladih – YEP, Centra za stručno obrazovanje odraslih WMTA Srbac i INTERFOB udruženja šumarstva i prerade drveta.

Prijave se vrše putem prijavnog obrasca iz priloga ovog javnog poziva koji ostaje otvoren do 23.jula 2014 godine u 12h.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti:

– nezaposleni mladi ljudi (starosti od 18 do 30 godina) koji se prijave u Klub za traženje posla u opštini Srbac, a koji se nalazi u sklopu Biroa za zapošljavanje (prednost imaju postojeći članovi kluba za traženje posla koji aktivno traže posao i na evidenciji su Biroa za zapošljavanje opštine Srbac minimalno 6 mjeseci – što nije eliminatorni uslov).
– stanovnici opštine Srbac i regije opštine Srbac
– da su psihofizički i zdravstveno sposobni za rad (naknadno će se dostavljati ljekarsko uvjerenje za kandidate koji budu odabrani)
-da imaju najmanje završenu srednju školu 3 i/ili 4 razreda
– prednost imaju mladi koji poznaju engleski jezik i imaju osnovna znanja rada na računaru
– za mlade koji žele da se prijave na radionice za samozapošljavanje potrebno je dostaviti kratku biografiju i kratki opis poslovne ideje u slobodnom formatu (ako ista postoji)
– ostali uslovi propisani Zakonom (više informacija u Birou za zapošljavanje).

Takođe ohrabrujemo sve mlade od 30 do 35 godina starosti da se prijave na ovaj poziv jer će isti biti uzeti u obzir u slučaju nedovoljno prijavljenih kandidata i/ili nedovoljnog broja kandidata koji ispunjavaju uslove i zahtjeve komisije kod odabira polaznika za gore navedena zanimanja.

Svi zainteresovani svoje prijave mogu podnijeti na obrascu iz priloga i uz sledeću dokumentaciju:

• Biografiju
• Kopiju svjedočanstva o završenoj školi (redovni i eventualno dopunsko obrazovanje)
• Dokaz o prethodnom radnom iskustvu (ukoliko isto postoji-nije uslov)

MOLIMO VAS DA NAM POPUNJEN UPITNIK POŠALJETE putem e-maila na:

aleksandranja@gmail.com sa naznakom ‚‚Prijava za obuku-YEP projekat‚‚ . Kontakt osoba Aleksandra-Anja Šimunović na broj: 065/864-180

Prijave možete predati lično u Klub za traženje posla Srbac (u prostorijama biroa za zapošljavanje Srbac), Mome Vidovića 15, Tel: 051/490-695, kontakt osoba u Klubu je Milanka Šnjegota putem E-maila : biro.srbac@fbl.zzzrs.net ili na mob. 065/997-909.

Više informacija potražite na web stranici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a implementira njemačka kompanija GOPA mbH: http://yep.ba/lokacije-klubova/

word_logoJAVNI POZIV MLADIMA iz opstine Srbac_08.07.14_FINAL

word_logoInterfob-Prijava-za-YEP-projekat-Srbac