Poziv jedinicama lokalne samouprave i mjesnim zajednicama za izražavanje interesa za učešće u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“

Ciljevi javnog poziva za izražavanje interesa za učešće na projektu

UNDPProjekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (MZs)” (2015-2019) predstavlja zajedničku inicijativu i finansiran od strane Vlade Švedske i Vlade Švicarske, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom pravde Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opština/općina i gradova. Nastavite sa čitanjem