JAVNI POZIV jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja

irb-bankaInvesticiono-razvojna banka RS je raspisala javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj (Finansijski mehanizam). Projektni prijedlozi moraju biti identifikovani kao lokalni razvojni prioriteti, a njihova realizacija predviđena strategijom razvoja i ostalim relevantnim strateškim dokumentima jedinice lokalne samouprave, te se, u skladu sa važećim strategijama Republike Srpske, te da se odnose na jednu od slјedećih oblasti (prioritetne oblasti finansiranja):

1. Pobolјšanje pristupa i kvaliteta javnih usluga u jedinicama lokalne samouprave (u skladu sa Strategijom razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2009–2015. godine, strateški cilј 3 „Osiguranje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga za sve građane“).

2. Razvoj privrede ili polјoprivrede u ruralnim područjima (u skladu sa Strateškim planom ruralnog razvoja Republike Srpske za period 2009–2015. godine, strateški cilј 1. „Pobolјšanje konkurentnosti polјoprivrede i šumarstva,“ specifični cilј 1.2. „Investicije u preradu i marketing polјoprivrednih proizvoda,” podmjera 1.2.1. i 1.2.2. i specifični cilј 1.3. „Podrška organizacijama polјoprivrednih proizvođača i privatnih šumovlasnika,“ podmjera 1.3.1.).

Korisnici sredstava Finansijskog mehanizma mogu biti jedinice lokalne samouprave i javna preduzeća, ustanove i druge institucije čiji su osnivači i većinski vlasnici jedinice lokalne samouprave, sa sjedištem u jedinicama lokalne samouprave koje ispunjavaju propisane uslove

Finansijski doprinos Finansijskog mehanizma po pojedinačnom projektu sa kojim se aplicira ne može biti niži od 50.000 KM niti viši od 100.000 KM. Direktno sufinansiranje (iz vlastitih sredstava) podnosioca projektnog prijedloga koji aplicira za bespovratna sredstva iz Finansijskog mehanizma treba biti minimalno 20% od ukupne vrijednosti projekta, a sredstva moraju biti osigurana iz vlastitih ili drugih izvora finansiranja u vrijeme podnošenja projektnog prijedloga.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 05. oktobar 2015. godine, do 15h.

Vise informacija o javnom pozivu mozete naci na sljedecem linku:

http://www.irbrs.org/azuro3/a3/?id=600