Финансијска подршка пројектима у оквиру Министарства науке и технологије РС

MNIT

Kонкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa у РС

Министарство науке и технологије РС објавило је конкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa у Републици Српској за 2015. годину.

Финансијска подршка односи се на развој технологијa за израду елабората за подстицај технолошког развоја одговарајућих области од значаја за привредни развој, као и тестирање и увођење савремене или значајно побољшане постојеће технологије са могућношћу провјере на моделу, прототипу или пилот-технологији.

Подршка се односи и на обезбјеђење савремене опреме којом се уводи нова или значајно побољшава постојећа технологија што подразумијева конструкцију, израду и испитивање савремене опреме (сопствени развој) и набавку опреме.

Финансијска подршка обезбијеђена је и за учешће на стручним скуповима о развоју технологијa за излагање рада на стручном скупу о развоју технологија у земљи или иностранству и учешће у организацији стручних скупова о развоју технологијa у земљи. Конкурсом су предвиђена и средства за учешће у програмима Европске уније или у међународним пројектима за развој технологија финансираним од стране међународних институција и фондова као што је рипрема и пријављивања пројектних приједлога на програме Европске уније (Хоризонт 2020, COSME, EUREKA и други, те учешће у међународним пројектима за развој технологија финансираним од стране међународних институција и фондова.

Пријаве на конкурс се примају до 30.09.2015. године, а сви детаљи конкурса могу се пронаћи на: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx

Конкурс за финансијску подршку иноваторству у РС

Mинистaрствo нaукe и тeхнoлoгиje Републике Српске расписало је конкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2015. годину.

Финансијска подршка иноваторству обухвата средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством и средства за стимулацију појединачног рада иноватора или групе иноватора.

Пријаве на конкурс се примају до 30.09.2015. године. Више информација о критеријумима, списак потребне документације и начин пријаве на конкурс може се пронаћи на: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx