IRB RS smanjila kamatne stope

irb-bankaVlada Republike Srpske usvojila je prošle sedmice prijedlog Uprave Investiciono-razvojne banke /IRB/ Srpske o dodatnom smanjenju kamatnih stopa za kreditne linije ova banke. Iz IRB-a Srpske je saopšteno da su na osnovu provedene analize trenutnih kamatnih stopa i stanja na bankarskom tržištu izvršene korekcije kamatnih stopa.

Vlada Republike Srpske usvojila je prošle sedmice prijedlog Uprave Investiciono-razvojne banke /IRB/ Srpske o dodatnom smanjenju kamatnih stopa za kreditne linije ova banke.
Iz IRB-a Srpske je saopšteno da su na osnovu provedene analize trenutnih kamatnih stopa i stanja na bankarskom tržištu izvršene korekcije kamatnih stopa.
Trenutne kamatne stope za kreditnu liniju za početne poslovne aktivnosti je od 4,1 do 4,7 odsto, dok je za kreditnu liniju za mikrobiznis u poljoprivredi osnovna kamatna stopa od 4,1 do 4,7 odsto.
Kreditna linija za poljoprivredu ima osnovnu kamatnu stopu od 3,8 do 4,4 odsto, kreditna linija za preduzetnike i preduzeća od 4,1 do 4,7 odsto, dok su kamatne stope za stambene kredite 3,6, te 4,1 i 4,6 odsto, zavisno od grupe kojoj pripada korisnik, a za stambene kredite za samce i parove kamatna stopa je 4,7 odsto.
IRB Srpske podsjeća da je ovo drugo smanjenje kamatnih stopa u ovoj godini, te da su kamatne stope na kreditne linije na taj način manje za 0,7 procentnih poena u odnosu na prošlu godinu.

Izvor: SRNA

Kreditna linija EU za vrlo mala, mala i srednja preduzeća

Obzirom da je pružanje podrške razvoju vrlo malog, malog i srednjeg poduzetništva jedna od glavnih strateških odrednica ProCredit Bank, Europski investicioni fond (EIF – European Investment Fund) je prepoznao ProCredit Bank kao partnera u ostvarenju zajedničke misije. S tim u vezi, potpisan je Ugovor o Garantnom fondu u iznosu od 20 miliona EUR s ciljem omogućavanja lakšeg pristupa finansijskim sredstvima bih. privrednicima i to u slučajevima gdje privrednici za kvalitetne poslovne projekte ne raspolažu adekvatnim obezbjeđenjem. Sredstva iz kreditne linije su namijenjena vrlo malim, malim i srednjim preduzećima u cilju:

Lakšeg pristupa finansijama na području Bosne i Hercegovine, posebno za preduzeća koja imaju kvalitetne poslovne projekte za koje ne mogu osigurati adekvatan kolateral.

Kriteriji koje preduzeća trebaju ispunjavati:

 • preduzeća u privatnom vlasništvu, propisno licencirana i registrirana,
 • solidno finansijsko stanje bez problema u otplati i uredna kreditna istorija
 • prethodno iskustvo u aktivnosti koja će se financirati

Dostupne su slijedeće vrste kredita:

 • Anuitetski kredit za obrtna sredstva sa rokom otplate do 36 mjeseci
 • Anuitetski kredit za investicije sa rokom otplate do 120 mjeseci (Maksimalan rok dospijeća 31.05.2023).

Osnovne karakteristike kredita:

Minimalan iznos: 50.000 KM
Maksimalan iznos: 977.915 KM
(500.000 EUR x 1,95583 = 977.915 KM)
Maksimalan rok dospijeća: 31.05.2023.

Isplata se vrši na račun u ProCredit Bank. Utrošak sredstava se vrši obavezno u skladu sa instrukcijama kreditne linije.

Klijenti čije su investicije finansirane ili čije su aktivnosti podržane od strane nekog drugog fonda Evropske unije, ne može biti finansirani iz ove kreditne linije. Također se ne mogu finansirati klijenti čija se aktivnost nalazi na listi isključenja ProCredit Bank.

Ovo finansiranje stice korist od garancije izdate u okviru Programa za razvoj preduzeca i inovacije Zapadnog Balkana koji finansira Evropska unija.

Kreditna linija Svjetske banke

ProCredit Bank ovu kreditnu liniju implementira u Federaciji Bosne i Hercegovine u saradnji s Fondacijom Odraz i Federalnim Ministarstvom finansija, a u Republici Srpskoj u saradnji sa Investiciono Razvojom bankom RS (IRBRS).
Sredstva iz kreditne linije Svjetske banke su namijenjena podršci, u prvom redu izvozno orijentiranim malim i srednjim preduzećima u cilju:

 • očuvanja i jačanja njihove tržišne pozicije u uvjetima krize,
 • povećanja ekonomskih mogućnosti kroz stimuliranje bržeg kreditnog financiranja SME iz ovih izvora.

Kriteriji koje preduzeća trebaju ispunjavati:

 • preduzeća u privatnom vlasništvu, propisno licencirana i registrirana,
 • aktivna u stvaranju dodatne vrijednosti u bilo kom obliku,
 • prethodno iskustvo u aktivnosti koja će se financirati,
 • solidno finansijsko stanje,
 • kreditnu sposobnost ocjenjuje banka,
 • krajnji zajmoprimac poštuje uslove zaštite okoliša.

Namjena pod-zajmova:

 • investicije (nabavku opreme i sirovina, opravke objekata i izgradnja),
 • oporavak ili modernizacija i postepeno povećanje obrtnog kapitala,
 • samo povećanje obrtnog kapitala.

Uslovi kreditiranja zavisno od namjene:

 • investicije do 10 godina, grejs period max 12 mjeseci
 • obrtni kapital – do 5 godina s grace periodom,
 • visina kredita pojedinom krajnjem korisniku ili grupi povezanih društava maksimalno 2,5 miliona EUR.

Fondaciju za održivi razvoj / razvitak OdRaz je osnovala Vlada FBiH, radi implementiranja nekoliko razvojnih projekata iz oblasti obnove i razvoja infrastrukture, tranzicije, zapošljavanja, mikrokreditiranja, razvoja poduzetništva i drugih projekata iz programa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.Jedan od projekata ove fondacije je EAF SME, čiji je razvojni cilj poboljšanje pristupa malih i srednjih poduzeća finansijskim sredstvima.

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) je stub podrške razvoju i investicijama u Republici Srpskoj, kroz finansiranje razvojnih projekata, sprovođenje privatizacije i efikasno upravljanje imovinom RS raspoređenom u šest fondova.

Veza: http://www.procreditbank.ba/new_bih/str.asp?id=241&menu=3