Informacija o broju nezaposlenih i ponudi radne snage u opštini Srbac

Iako formalno Savjet za zapošljavanje nije konstituisan,mnoge aktivnosti iz uloge i zadataka kako Savjeta tako i svakog njenog pojedinačnog člana su u procesu realizacije ili su već u potpunosti i realizovane. Jedna od navedenih aktivnosti je i prikupljanje podataka koje se vrši preko upitnika za definisanje potreba za radnom snagom koji bi trebao da pokaže odnos broja zaposlenih i nezaposlenih, potrebe za radnom snagom u naredne 3 godine, potrebe za povremnim i sezonskim radnicima, kvalifikacionom strukturom radnika koji su potrebni poslodavcima kao i neke druge podatke vezane za mogućnosti zaposlenja, prvenstveno u proizvodnim djelatnostima.

Ovi podaci su prikupljeni i sumirani anketiranjem 47 poslovnih subjekata koji imaju sjedište u opštini Srbac i u velikoj mjeri daju okvirnu sliku gore pomenutih odnosa u sektoru rada i zapošljavanja u opštini Srbac.

Grafikon_radna snaga

Grafikon 1. Odnos između broja zaposlenih radnika u anketiranim preduzećima, ( nisu uključena neka veća preduzeća koja imaju sjedište van opštine ) potreba za radnicima u naredne 3 godine i potreba za povremenim i sezonskim radnicima

Prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje – biro Srbac, broj nezaposlenih u opštini Srbac na dan 30.04.2015.godine iznosio je 1.975 od čega su 917 žene a 1.058 muškarci.Kvalifikaciona struktura nezaposlenih lica koji se vode na evidenciji Zavoda je različita, s tim da se najveći broj nezaposlenih vodi pod šifrom :

– radnici bez zanimanja 528
– bravara 75
– automehaničara 72
– konfekcionara 71
– prodavača 179
– kuhara 64
– mašinskih tehničara 65
– ekonomskih tehničara 79
– gimnazijalaca 87

Ovako velika nezaposlenost u našoj opštini zahtjeva preduzimanje konkretnih mjere na svim nivoima i u svim nadležnim institucijama kako bi se unapredio poslovni ambijent, osigurala nova radna mjesta i u krajnjem cilju smanjio broj nezaposlenih.

Jedna od takvih mjera je i raspisivanje javnih poziva poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava po projektima zapošljavanja. Zavod za zapošljavanje – biro Srbac je učestvovao u nekoliko projekata a rezultati su sledeći:

Projekat podrške zapošljavanju u privredi Republike Srpske

– podnesen 21 zahtjev od strane poslodavaca za sufinansiranje zapošljavanja 75 radnika
– podneseno 10 zahtjeva za sufinansiranje samozapošljavanja

Projekat podrške zapošljavanju lica iznad 45 godina starosti u 2015.godini

– podneseno 11 zahtjeva od strane poslodavaca za sufinansiranje zapošljavanja 13 radnika

Projekat podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca VRS,ratnih vojnih invalida VRS i nezaposlenih demobilisanih boraca vojske Republike Srpske „Zajedno do posla“

– podneseno 3 zahtjeva od strane poslodavaca za sufinansiranje zapošljavanja 4 radnika

Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju (SSNESP)

– podnesen 1 zahtjev od strane poslodavaca za sufinansiranje zapošljavanja 1 radnika

Projekat podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2015.godine

– podnesen 1 zahtjev od strane poslodavaca za sufinansiranje zapošljavanja 1 radnika

pdf-ikonaPregled nezaposlenih lica po dužini čekanja na zaposlenje i stepenu stručnog obrazovanja