Firma Agrona želi saradnju sa srbačkim proizvođačima kornišona

k.kFirma Agrona d.o.o. Živinice poziva sve zainteresovane koji se bave ili namjeravaju baviti uzgojem kornišona, da se prijave za poslovnu saradnju i kooperaciju oko uzgoja i otkupa kornišona. Prezentacija ove firme će se održati u utorak 2. februara u 11 časova u zgradi opštinske uprave u Srpcu.

Nastavite sa čitanjem

Opština Srbac obezbjedila pomoć u iznosu od 1.159.000 KM na osnovu UNDP Programa oporavka od poplava

UNDPU poslednjih 8 mjeseci opština Srbac je na osnovu UNDP Programa za oporavak od poplava dobila pomoć kroz različite projekte u iznosu od oko 1.159.000 KM. Odlična saradnja sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) se očekuje i u naredom periodu gdje se planira implementacija novih projekata koji bi u značajnoj mjeri sanirali posledice prošlogodišnjih katastrofalnih poplava u našoj opštini.

Finansijska i materijalna pomoć je obezbijeđena kroz projekte:

– rekonstrukcije i sanacije 49 potopljenih porodičnih kuća,ukupne vrijednosti od oko 450.000 KM

– uređenje fasade, sanaciju fiskulturne sale i krova, kao i postavljanja stolarije na Osnovnu školu “Dositej Obradović “ u Razboju u vrijednosti od 212.000 KM

– finansiranje rekonstrukcije lijevog krila zdrade Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ i dijela fiskulturne dvorane u vrijednosti od 200.000 KM

– sanaciju i obnovu komercijalne poljoprivredne proizvodnje preko paketa koji uključuju plastenik od 200m2 sa sistemom za navodnjavanje, sadni materijal za proizvodnju povrća, te paketa prihrane i zaštite. Drugi paket se odnosi na proizvodnju jagodičastog voća a treći paket na proizvodnju povrća. Ovu pomoć će primiti 27 poljoprivrednih gazdinstava a ukupna vrijednost pomoći je oko 297.000 KM.

Škola_rekonstrukcija krovaTrenutno nadležni opštinski organi apliciraju prema agencijama UNDP-a kako bi se obezbjedila finansijska podrška za nove konkretne projekte a koji se odnose na sanaciju jednog manjeg mosta oštećenog u prošlogodišnjim poplavama i podizanju odbrambenog nasipa u Razboju u blizini Osnovne škole.

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Srbac je učestvovala u mnogobrojnim aktivnostima pripreme navedenih projekata i apliciranja prema donatorima.Pravovremen i efikasan pristup korištenja međunarodne podrške i programa za opravak od poplava zasigurno će rezultirati bar djelimičnom sanacijim ogromnih šteta koje su nastale na poplavljenim objekatima i poljoprivrednom zemljištu u našoj opštini.

Naredne aktivnosti Agencije su rad na pripremi 2 projektna prijedloga iz oblasti korištenja EU instrumenta za pred-pristupnu pomoć – komponenta V,odnosno IPARD programa koji ima za cilj unapređenje poljoprivrednog sektora kroz podršku povećanju konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda.Formiranje Savjeta za zapošljavanje je u završnoj fazi a neke od aktivnosti koje su rađene u prethodnom periodu predstavljene su na web stranicama Agencije i opštine.Organizacija radionica,pripreme biznis planova za MSP,legalizacija objekata, certifikacija,pripreme aplikacija za korištenja sredstava po projektima zapošljavanja, rad na uspostavi javno-privatnog partnerstva,elektronska razmjena informacija i dokumenata kao i druge aktivnosti pozicioniraju Agenciju kao bitan razvojni sektor u opštini Srbac.

Međunarodne organizacije poput UNDP imaju značajnu ulogu u pružanju različitih vidova materijalne i finansijske pomoći na opštinskim nivoima.Pomoć u iznosu od 1.159.000 KM je zaista velika za opštinu Srbac, tako da se može zaključiti da su kapaciteti nadležni opštinskih organa u ovom slučaju maksimalno iskorišteni.

Rezultati javnog poziva za učešće u sanaciji i obnovi komercijalne poljoprivredne proizvodnje – opštini Srbac 27 plastenika

cq5dam.web.540.390U skladu sa javnim pozivom EU Programa za oporavak od poplava koji za cilj ima dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim licima koja su pretrpila štetu od poplava u maju 2014. godine sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave, UNDP je oformio komisiju za ocjenjivanje pristiglih aplikacija iz jedinica lokalne samouprave iz FBiH, RS-a i Brčko distrikta BiH. Komisiju su sačinjavali:

• Predstavnik Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
• Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske;
• Predstavnik Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH;
• Predstavnik nevladinog sektora: Razvojna agencija NERDA Tuzla;
• Predstavnik nevladinog sektora: Agencija za razvoj grada Prijedora (PREDA);
• Dva predstavnika Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

Komisija u gore navedenom sastavu je radila na ocjenjivanju aplikacija pristiglih iz jedinica lokalne samouprave Maglaj, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Tuzla, Sanski Most, Živinice, Zenica, Srebrenik, Lukavac, Žepče, Bijeljina, Šamac, Doboj, Prijedor, Banja Luka, Modriča, Laktaši, Srbac, Šekovici, Vukosavlje, Donji Žabar, Čelinac i Distrikt Brčko.

Eliminatorni kriteriji po kojima su se birali korisnici uključuju dostavljanje dokumentacije kako slijedi:

• Kopija lične karte;
• Prijava CIPS (ne starija od 30 dana, original ili ovjerena fotokopija);
• Potvrda/prijava o pretrpljenoj materijalnoj šteti – općina/opština ili druga nadležna institucija;
• Kućna lista za stambenu jedinicu koja je pretrpila štetu;
• Dokaz o vlasništvu nad zemljištem: kopija ZK izvatka ili posjedovni list sa kopijom katastarskog plana na ime podnositelja/podnositeljke ili dokument na osnovu kojeg dokazuje postojanje prava (ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu, ugovor o korištenju, pravosnažno rješenje o nasljeđivanju) sa priloženim ZK ili posjedovnim listom sa kopijom katastarskog plana koji glasi na ime davaoca prava; Ugovor mora biti zaključen na najmanje 3 godine;
• Potvrda nadležne opštinske/općinske službe ili APIF-a prema mjestu prebivališta da je podnositelj/podnositeljka registrovan/a ili podnio/podnijela zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u skladu sa pravilnikom o registraciji poljoprivrednih gazdinstava;
• Ukoliko je osoba koja aplicira samohrani roditelj potrebno dostaviti sljedeće dokumente: Dokaz da se radi o samohranom roditelju (smrtni list supruga/e, rješenje o razvodu i rodni list djeteta/djece).

Kriteriji koji su inicijalno bili navedeni kao eliminatorni, a isključeni su po odluci komisije zbog nedovoljnog broja aplikanata koji su dostavili ovu dokumentaciju su:

• Potvrda sa biroa za sve nezaposlene članove domaćinstva ne starija od 30 dana; sa potvrdom dostaviti i potvrdu o socijalnom statusu članova domačinstva koju može izdati biro za zapošljavanje ili druga relevantna ustanova;
• Okvirna procjena štete na poljoprivrednom dobru od strane općine/opštine ili druge nadležne institucije.

Također, komisija je bodovala sve pristigle prijave na osnovu dodatnih kriterija kako bi se kvalitetnije ocijenile pojedinačnih prijava. Dodatni kriteriji uključuju bodovanje:

a. Broja osoba koja žive u domaćinstvu sa podnositeljem/podnositeljicom prijave
b. Broja osoba u domaćinstvu koji su nezaposleni,
c. Da li je podnositelj/podnositeljica prijave samohrani roditelj.

U skladu sa navedenim, bodovanje je izvršeno na osnovu sljedećih kriterija:

• Domaćinstva gdje su svi članovi nezaposleni su dobila 200 bodova;
• Domaćinstva gdje je samo jedan član domaćinstva zaposlen su dobila 100 bodova;
• Domaćinstva sa dva ili više zaposlenih članova nisu dobila bodove.

Bodovanje po broju članova domaćinstva je izvršeno po sljedećem principu:

• Domaćinstva sa manje od 5 članova su dobila 0 bodova;
• Domaćinstva sa 5 članova su dobila 75 bodova;
• Domaćinstva sa 6 članova su dobila 125 bodova;
• Domaćinstva sa 7 članova su dobila 150 bodova.

Bodovanje po statusu samohranog roditelja je izvršeno po sljedećem principu:

• Podnositelj/podnositeljica prijave je samohrani roditelj 150 bodova;
• Podnositelj/podnositeljica prijave nije samohrani roditelj 0 bodova.

Prijave koje su pristigle na javni poziv iz jedinice lokalne samouprave koje nisu bile uključene u javni poziv nisu bodovane.

Na osnovu kriterija za vrednovanje i bodovanje prijava, komisija je jednoglasnom odlukom predložila rang listu pristiglih prijava. Nakon toga je izvršena terenska verifikacija svih predloženih učesnika u projektu kako bi se potvrdila njihova prijava.

Odluka komisije je finalna, izuzev u slučajevima gdje su se naknadnom terenskom verifikacijom korisnicima utvrdile neregularnosti između informacija dostavljenih u prijavi i stvarnog stanja u domaćinstvu. U tim slučajevima, komisija je zadržala pravo isključenja podnositelja/podnositeljice sa liste korisnika, te su se uvrštavali dodatni korisnici koji su po osvojenim bodovima bili sljedeći na listi iz date jedinice lokalne samouprave.

Spisak Srbac_donacije za poplave

pdf-ikona2015-06-05 Lista korisnika Final

veza:http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2015/06/05/rezultati-javnog-poziva-za-u-e-e-u-sanaciji-i-obnovi-komercijalne-poljoprivredne-proizvodnje.html

Obučeno pet polaznika za CNC operatere uz finansijsku podršku Opštine Srbac

wmta_obuka_1Petoro polaznika iz srbačke opštine uspješno je završilo obuku za rad na CNC mašini u drvnoj industriji u Centru za stručno obrazovanje odraslih – WMTA Srbac. Njihovu obuku u iznosu od 5.896 KM finansirala je Opština Srbac u cilju unapređenja drvnog sektora na području opštine i bržeg zapošljavanja mladih ljudi u privrednim djelatnostima.

Obuku za CNC operatere u preradi drveta uspješno su završili Ivana Dragomirović, Vaso Barašin, Dragiša Kragulj, Slaviša Gužvić i Stojan Zrnić a uvjerenja su dobili na Konferenciji drvoprerađivača – ljudi, drvo i namještaj, koja je nedavno održana na sajmu drvne industrije „SAN 2014“ u Banjaluci.

Uspješnim polaganjem završnog testa polaznici su dokazali da posjeduju sva potrebna znanja i vještine za rad na CNC mašini za drvo, čime su stekli pravo za dobijanje uvjerenja.

Obuka je trajala tri mjeseca u prostorijama WMTA centra u Srpcu a sastojala se od 140 časova i to 57 časova teorije i 83 časa prakse. Dobijanjem uvjerenja, ovi mladi ljudi su obučeni i kvalifikovani za rad u drvnim industrijama.

wmta_obuka_2WMTA centar je otvoren u Srpcu krajem 2012. godine a radi se o centru za neformalno praktično obrazovanje odraslih u drvnom i metalskom sektoru na području šire regije opštine Srbac kao i ostalih opština iz Republike Srpske i Federacije BiH. Rad u centru se fokusira na teorijsku i praktičnu obuku postojećih, nezaposlenih i budućih radnika u drvnom i metalskom sektoru.

Svi programi su prilagođeni potrebama i zahtjevima za deficitarnim kadrom u drvnom i metalskom sektoru na području Republike Srpske i Federacije BiH. Obuku izvode renomirani predavači sa višegodišnjim iskustvom u proizvodnji i praktičnom obučavanju polaznika.

U centru se izvode obuke za drvni sektor i to CNC operatera (prerada drveta), dizajnera komadnog namještaja, tapetara komadnog namještaja i lakirera u industriji namještaja kao i metalski sektor i to za CNC operatera (obrada metala), projektanta mašinskih dijelova, zavarivača WIG/TIG postupkom, zavarivača E postupkom i zavarivača MIG postupkom.

wmta_obuka_3Centar pruža i druge usluge poput izrade prototipova pomoću CNC tehnologije, projektovanja namještaja i enterijera, projektovanja mašinskih dijelova i konstrukcija, usluge lakiranja, tapaciranja i zavarivanja, konsultantske usluge u drvnom i metalskom sektoru, pisanje projekata, biznis planova i studija izvodljivosti kao i razne vidove poslovnog povezivanja sa drugim subjektima.

Otvaranje centra je rezultat javno-privatnog partnerstva u kojeg je uključeno više domaćih i međunarodnih subjekata. Sufinansira ga Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC a implementira program „Prilika plus“ iz Banjaluke putem Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske.

Njihovo učešće u projektu predstavlja 60 odsto dok preostalih 40 odsto obezbjeđuje Udruženje šumarstva i drvoprerade RS „Interfob“ iz Banjaluke i njihovi partneri iz Srpca i Banjaluke – preduzeća “Tandem GD”, “Atom kompani” i “Drvoservis”, “Drvomehanika” i “Mid komerc” te nekoliko firmi iz Prijedora i Teslića.

wmta_obuka_4Projekat je zvanično počeo sa realizacijom nakon što su Memorandum o saradnji potpisali preduzeće „Interfob“, Školski centar „Petar Kočić“ i Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća „Apis“ iz Srpca.

Oni su izradili aplikaciju za dobijanje donatorskih nepovratnih sredstava kod Švajcarske razvojne agencije SDC koja je odobrila projekat i izdvojila oko 128 hiljada maraka za njegovu realizaciju, a podršku osnivanju centra je pružila i Opština Srbac.

Još prije četiri godine, lokalna uprava je izdvojila 20 hiljada maraka za ovaj projekat, tako što je u potpunosti opremljen informatički kabinet u Školskom centru “Petar Kočić” a omogućeno je i da učenici srednjih škola u Centru za stručno obrazovanje odraslih pohađaju praktičnu nastavu.

Održan okrugli sto o unapređenju saradnje javnog i privatnog sektora

OS1U sali Skupštine opštine Srbac u srijedu je održan okrugli sto na temu saradnje javnog i privatnog sektora u opštini Srbac i formiranja Privrednog savjeta na nivou opštine, te Centra za ekonomski i ruralni razvoj za područje opština Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica i Srbac. Pored predstavnika opštine, na čelu sa načelnikom Dragom Ćirićem i zamjenikom načelnika Rankom Nedićem, skupu je prisustvovalo nekoliko razvojnih agencija iz Banjaluke i Gradiške i dvadesetak vlasnika privatnih firmi sa područja srbačke opštine kao i predstavnici razvojne agencije Apis iz Srpca uz čiju pomoć je organizovan ovaj skup.

Na skupu se mogla čuti informacija o istraživanju koje je provedeno u 320 privatnih subjekata u ove četiri opštine, od čega 48 firmi na području opštine Srbac.

U Srpcu je prije dvije godine osnovan Ekonomsko-privredni savjet koji po riječima predsjednika Vojina Kusića, praktično nije radio jer su u njega izabrani ljudi koji za to nisu bili zainteresovani, pa je zaključeno da se formira novi sastav ovog tijela koji će adekvatno odražavati interes privrednog sektora i biti u stanju da uspostavi dijalog sa javnim sektorom.

OS2Predstavnik Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj „ACED“ iz Banjaluke, Miloš Todorović, podnio je informaciju o istraživanju u sklopu kojeg su privredni subjekti anketirani da li su zainteresovani za saradnju sa javnim sektorom, da li treba formirati Privredni savjet, da li su potrebne industrijske zone, kako obezbijediti sredstva za razvoj kod IPA fondova i slično. On je rekao da je formiranje Centra za ekonomski i ruralni razvoj „CERD“ od velikog značaja za ove četiri opštine.

„Istraživanje je pokazalo da su na ovoj regiji dominantne dvije grane, poljoprivredno-prehrambena i drvoprerađivačka industrija. Oko 41 odsto preduzeća na području regije izvozi svoje proizvode a manje od četvrtine anketiranih razmišlja da djeluje u okviru poslovnih zona. Oko 87 odsto investicija koje ova preduzeća planiraju preduzeti u budućem periodu, usmjerena su na nabavku mašina i opreme i izgradnju objekata. Tokom anketiranja je zaključeno i da je prisutan trend smanjenja broja radnih mjesta“, istakao je Todorović.

On je dodao da će Centar za ekonomski i ruralni razvoj „CERD“ pružati brojne usluge za ove privredne subjekte i da je više od 95 odsto anketiranih preduzeća reklo da su im ove usluge potrebne.

os6„Planiramo da subvencionišemo usluge privrednim subjektima a kao primjer navodimo sertifikaciju jer privrednici nisu u stanju da plaćaju punu tržišnu cijenu, pa bismo se potrudili da jednim dijelom sufinansiramo ovaj proces. Neke usluge, poput analize tržišta, anketiranja i slično, bile bi potpuno besplatne. Među uslugama koje planiramo primjenjivati su i promocija inovacije i tehnologije, poslovno povezivanje sa drugim akterima i finansijskim institucijama, brendiranje proizvoda i slično“, naglasio je Todorović.

Prema njegovim riječima, polovinom novembra će privrednici biti okupljeni u četiri fokus grupe na kojima će se konkretnije razgovarati o tome koje usluge Centra za ekonomski i ruralni razvoj „CERD“ bi im bile potrebne.

Predstavnik Lokalne akcione grupe „Lag Savus“ Gradiška, Aleksandar Milanović, rekao je da svi privredni subjekti koji su anketirani smatraju da saradnja javnog i privatnog sektora mora biti intenzivnija.

„Oko 81 odsto anketiranih izrazilo je spremnost da direktno učestvuje u ovom procesu. Istovremeno su privrednici iznijeli više negativnih nego pozitivnih stvari u vezi sa povoljnošću lokalnog poslovnog ambijenta a većina anketiranih smtra da saradnja nije adekvatna i da je treba značajno unaprijediti“, ističe Milanović.

OS3O iskustvima saradnje privatnog i javnog sektora na primjerima srbijanskih opština Niš, Gornji Milanovac, Topola i Merošina, govorio je predstavnik njemačke agencije „Giz“, Jovica Damjanović, koji je sugerisao da predsjednik novoizabranog Privrednog savjeta bude načelnik opštine radi bolje komunikacije a da većina članova bude iz privatnog sektora i da oni budu birani po znanju, stručnosti, ugledu i dosadašnjim rezultatima.

U raspravi je učestvovao i načelnik opštine Srbac, Drago Ćirić, koji je izrazio potrebu da agencije koje dolaze u Srbac pored savjetovanja, počnu pružati pomoć i na obezbjeđivanju sredstava za investicione projekte dok je zamjenik načelnika opštine, Ranko Nedić, pohvalio napore da se unaprijedi odnos javnog i privatnog sektora i izrazio zahvalnost njemačkoj agenciji „Giz“ što već godinama značajno učestvuje u razvoju brojnih opština u našoj regiji.

Na kraju sastanka je zaključeno da se u roku od sedam dana u Srpcu formira Privredni savjet od 15 članova, od čega deset iz privrede a pet članova iz javnog sektora i lokalne uprave.

Писмо представницима пословног сектора упућено од стране начелника општине Србац – Позив на учешће на округлом столу

Поштована/и,

Grb_op_SrbacПозивам Вас да узмете учешће у раду округлог стола на тему “Сарадња јавног и приватног сектора у општини Србац кроз успостављање јавно – приватног дијалога и формирање Привредног Савјета општине”.

Округли сто ће бити одржан дана 29.10.2014. године, са почетком у 10:00 часова, у просторијама Скупштине општине Србац, нова скупштинска сала..

Општина Србац организује овај округли сто у сарадњи и уз подршку GIZ ProLocal Програма који финасира Влада Савезне Републике Њемачке и ReGERD Пројекта који финансира Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини.

Општина Србац у сарадњи са горе поменутим партнерима спроводи активности на успостављању јавно – приватног дијалога и формирању Привредног савјета општине.

Општина Србац је у протеклих неколико мјесеци у сарадњи са GIZ ProLocal Програмом и ReGERD Пројектом спровела анкету и истраживање са циљем да прикаже ставове привредника према локалној самоуправи, да прикаже планове привредника за даљи развој пословања и како би се успоставила боља комуникација и сарадња између локалне пословне заједнице и општинске власти, тј. у циљу успостављања и јачања приватно – јавног дијалога.

У овом истраживању укупно је учествовало 48 привредних субјеката са територије општине Србац. Резултати овог истраживања биће представљени привредницима, предузетницима, фармерима и представницима локалне самоуправе на овом округлом столу.

Током округлог стола разговараће се и о формирању општинског Привредног савјета који општина Србац планира да формира у циљу побољшања дијалога са привредом и стварања повољнијег пословног окружења. Надам се да ћете препознати значај ове теме и да ћете својим присуством дати допринос креирању повољнијег пословног амбијента у општини Србац.

С’ поштовањем,

Начелник општине Србац
Драго Ћирић

pdf-image  Poziv za privrednike za okrugli sto 29 oktobar 2014 – Srbac

pdf-image Dnevni red za okrugli sto 29 oktobar 2014 – Srbac

Kroz projekat ReGERD uspješno realizovano anketno istraživanje preko 300 privrednih subjekata

sl_REGERDU okviru implementacije projekta Regionalni rast kroz ruralni i ekonomski razvoj – ReGERD, Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED Banja Luka uspješno je realizovala anketno istraživanje preko 300 preduzeća iz ključnih privrednih sektora prepoznatih na području opština Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši i Srbac.

ReGERD projekat finansira EU, a implementira ga Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED iz Banjaluke zajedno sa svojim partnerima: Opštine regije Sava Garden (opštine Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši, Srbac) Lokalna agencija za razvoj opštine Kozarska Dubica, Lokalna akciona grupa – LAG Savus i Univerzitetsko preduzetnički centar iz Banja Luke. Podršku anketnom procesu pružilo je i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GiZ GmbH).

Projekat je započeo sa implementacijom prvog januara 2014. godine, a u naredne dvije i pol godine projekat će težiti da podstakne i olakša saradnju između privatnog i javnog sektora, kao i da podstakne i poboljša privrednu aktivnost malih i srednjih preduzeća ciljnog regiona (opštine Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši i Srbac). Ukupna vrijednost ReGERD projekta je 1.168.878 KM, od čega je 84% obezbjeđeno od Evropske komisije, a preostalih 16% od ACED-a i ostalih partnera na projektu. Jedna od ključnih aktivnosti projekta je osnivanje održivog Centra za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), koji će služiti regiji, ali i šire, kao one-stop-shop za razvoj poslovanja, uvođenje inovacija te privlačenje investicija za lokalne preduzetničke inicijative. U okviru CERD-a razviti će se i ponuditi cijeli niz poslovnih usluga za mala i srednja preduzeća sa potencijalom ili već usmjerenim aktivnostima na rast i razvoj. Posebna pažnja će biti posvećena malim i srednjim preduzećima iz oblasti poljoprivrede, prehrane te drugih ključnih ruralnih ekonomskih djelatnosti.

Neke od usluga koje će CERD ponuditi malim i srednjim preduzećima su: promocija inovacija i novih tehnologija, razvoj proizvoda, podrška uvođenju standarda kvaliteta, podrška u poslovnom, finansijskom i izvoznom planiranju, poslovno povezivanje sa tržišnim akterima, povezivanje sa finansijkim institucijama, brendiranje proizvoda, pružanje savjetodavnih usluga te različitih vidova edukacije za kojima se utvrdi da postoji potreba.

U cilju definisanja stvarnih potreba privrednih subjekata za uslugama CERD-a, neophodnih oblika podrške kao i mišljenja i stavova privrednih subjekata po pitanju promjena lokalnih privrednih politika realizovano je pomenuto anketno istraživanje na uzorku od preko 300 privrednih subjekata koji posluju na području ove 4 opštine.

Istraživanje je obuhvatalo pitanja koja se odnose na trenutno stanje i razvojne planove preduzeća, stepen zadovoljstva rada lokalanom administracijom, opštim privrednim ambijentom koji je prisutan na području svake od opština, najvećim problemima sa kojima se privredni subjekti suočavaju u poslovanju, kao i pitanja razvojnih politika koje mogu da unaprijede postojeće stanje u javnom i privatnom sektoru.

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED Banja Luka, zajedno sa svojim partnerima, do kraja godine planira da okupi zainteresovane privredne subjekte sa područja ove 4 opštine, kako bi prezentovala rezultate sprovedenog istraživanja te u međusobnom dijalogu zajedno sa svim akterima i učesnicima projekta definisali najdjelotvornije oblike podrške malim i srednjim preduzećima, koji bi bili podržani u aktivnostima koje slijede na realizaciji ReGERD projekta.

pdf-imageRadna verzija analize ankete za potrebe PPD Srbac

Ранг листа пројеката за додјелу бесповратних средстава из Финансијског механизма

IRB BankaУ складу са Одлуком Владе Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број: 89/14 од 13.10.2014. године, којом се потврђују ранг-листе за финансирање, по приоритетним областима финансирања, по основу Јавног позива јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за подношење приједлога пројеката за додјелу средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске објављује:

Ранг листе за финансирање пројектних приједлога

Приоритетна област 2: Развој привреде или пољопривреде у руралним подручјима

4. Општина Србац

Кооператива Србац – јачање и развој сектора јагодичастог, бобичастог и шумског воћа – 99.999,98  KM

Veza: http://www.irbrs.org/azuro3/a3/?nid=678&id=422

Priprema aplikacija za IPARD projekte

Razvojna agencija opštine Srbac, Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća – APIS i konsultanti iz GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH – Njemačka vladina razvojna agencija) održali su zajedničku radionicu u cilju što boljih priprema za aktivnosti koje slijede u narednom periodu a odnose se na korištenje EU instrumenta za pred-pristupnu pomoć – komponenta V: ruralni razvoj (IPARD).

2014-09-25 23.15.02Glavni cilj IPARD programa je unapređenje poljoprivrednog sektora kroz podršku povećanju konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda. Ovaj program, nažalost, još uvijek nije dostupan za Bosnu i Hercegovinu. Ova radionica je stoga, poslužila kao upoznavanje s budućim dostupnim sredstvima IPARD pred-pristupnog programa Europske unije kao i za prenos iskustava iz Republike Hrvatske gdje su identifikovani uspješni primjeri u procesu uspostavljanja svih neophodnih IPARD struktura kako bi se iz njih izvukle važne pouke koje se mogu primjeniti i u BiH.Radionica je održana 26.09. u prostorijama nove opštinske sale a predavači su bili

– Kristijan Mavrek dipl.politolog i konsultant za IPARD i EAFRD Program sa temom
Priprema projekata za malo i srednje poduzetništvo u poljoprivredi i prehrambenoj industriji

– Marjan Novak dipl.ing strojarstva i licencirani konsultant za poduzetništvo i menadžment
sa temom IPARD – tehnološki projekat i2014-09-25 23.15.18

– Josip Bacinger, dipl. ing sa temom Poslovni planovi i financiranje IPARD projekata

Obuka je imala i praktični smisao jer su u samoj obuci 3 firme iz oblasti poljoprivredne proizvodnje a koje rade i djeluju na teritoriji opštine Srbac,izrazile spremnost za saradnju i učestvovanje u budućim IPARD projektima. Projekti se odnose na poljoprivredne oblasti uzgoja i prerade voća,plasteničke proizvodnje i bio-prerade životinjskog otpada.Oformljena su i tri opštinska tima za pripremu projekata iz ovih navedenih oblasti  koji će biti spremni za apliciranje u 2015.godini kada se očekuje da BiH pristupi IPA2 programu 2014-2020, koji je ovog puta zasnovan na sektorkoj podršci a jedan od glavnih sektora je i IPARD program i podrška poljoprivrednoj proizvodnji.

Treba istaći da je u svim navedenim aktivnostima uključeno i Ministarstvo za poljoprivredu RS,sa svojim timom za podršku ovim pojektima.Finansijska sredstva za ove namjene biće predviđena u budžetu Vlade RS za 2015.godinu, tako da se može konstatovati da sveukupna organizaciona i materijalna podrška ovim aktivnostima garantuje da će opština Srbac sa svojom razvojnim timom spremno dočekati otvaranje instrumenata pred-pristupne pomoći u sektoru ruralnog razvoja – IPARD.

Opština Srbac počinje instalaciju informacionog sistema LEDIS (Local Economic Development Information System)

Poslije uspješnih aktivnosti u implementaciji ReGERD projekta i anketiranja preko 50 najznačajnih preduzeća u opštini Srbac, pristupilo se uspostavljanju i formiranju SME baze podataka poslovnih subjekata regije Sava Garden koja pored opštine Srbac obuhvata i opštine Gradiška, Laktaši i Kozarska Dubica.Ukupan broj anketiranih poslovnih subjekata u navedenoj regiji je preko 300, pa se sa sigurnošću može konstatovati da će se ovako kvalitetna baza podataka moći iskoristiti za dobro planiranje i donošenje adekvatnih odluka koje se tiču razvoja regije i navedenih lokalnih zajednica .

Opština Srbac , preko Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti i Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Srbac – APIS, napraviće sutra, 19.09.2014. godine, novi korak u procesu unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja. Instaliranjem LEDIS informacionog sistema , odnosno softvera koji predstavlja ulaznicu u društvo najnaprednijih lokalnih zajednica  stvaraju se uslovi da i opština Srbac dobije certifikat o povoljnom poslovnom okruženju.U Republici Srpskoj BFC – Business Friendly Certification zasada posjeduje samo opština Prijedor.

L1Uvođenje unificiranog sistema kao što je LEDIS, opštine dobijaju mogućnost da sistematki prate podatke u realnom vremenu. Jedinstveni pristup i jednoobrazni unos podataka obezbjeđuje uporedivost svih relevantnih podataka koji se prikupljaju na lokalu.

Ovakav sistem obezbjeđuje:

•Efikasno i efektivno funkcionisanje kancelarija za LER; •Čuvanje svih informacija, izveštaja i dokumenata od značaja za LER na jednom mestu; •Vodič za lakšu certifikaciju lokalne samouprave kao one sa povoljnim poslovnim okruženjem; •Praćenje svih podataka u realnom vremenu na lokalnom nivou; •Uštedu vremena neophodnog za unošenje, pristup i ažuriranje podataka; •Automatsko generisanje različitih vrsta izveštaja, praktično, bez utroška vremena; •Unošenje svih podataka samo jednom – u LEDIS – informacioni sistem za upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem na nivou jedinica lokalne samouprave, a korišćenje, analizu i izveštavanje na lokalnom, regionalnom i pokrajinskom nivou; •Automatski izvoz željenih podataka na internet prezentaciju opština i gradova; •Mogućnost automatskog izvoza podataka na zajednički portal za grupu opština ili sve opštine u državi, •Osim što unapređuje svakodnevni rad odeljenja i službi u okviru lokalnih samouprava, korišćenje ovog sistema unapređuje kvalitet i dostupnost informacija koje se nude potencijalnim investitorima i lokalnim privrednicima, kao i transparentnost podataka.

L2Informacioni sistem LEDIS se sastoji od 17 programskih modula, i to:

Profil zajednice – 118 tabela koje sadrže sve ključne podatke o zajednici, sa mogućnošću pretrage po oblastima i sektorima, kao i automatsko generisanje statističkih izveštaja (u formi raznih grafikona i tabela).

Privreda – Ovaj modul sadrži registar privrednih subjekata, kao i razne druge podatke o lokalnom poslovnom sektoru,registar udruženja privrednika,podatke o izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća i preduzetnike, praćenje društvene korporativne odgovornosti, formiranja privatno-javnih partnerstava, spisak svih sajmova na nivou godine, spisak klastera, praćenje saradnje sa privrednicima (zapisnici sa sastanaka Privrednog saveta; evidencija kontakata i pružene podrške malim i srednjim preduzećima).

Turizam – sa kompletnom statistikom o smeštajnim jedinicama i podacima o kategorizaciji. Na predlog opštine Sokobanja, ovaj modul je i dalje u razvoju i biće proširen podacima o svim turističkim lokalitetima, objektima i kalendarom kulturnih manifestacija.

Poljoprivreda – Za sada, ovaj modul sadrži registar poljoprivrednih gazdinstava i poljoprivrednog zemljišta, a plan je da se proširi na širi modul koji će sadržati šire informacije o ruralnom razvoju (podaci o ruralnim naseljima, infrastruktura, transport, ekologija, itd.).

Strateški plan razvoja – Ovaj modul omogućava unos svih strateških planova na nivou lokalne samouprave (plan održivog razvoja, lokalni akcioni ekološki plan, svi drugi sektorski planovi) i praćenje njihove implementacije, sa mogućnošću generisanja izveštaja/preseka stanja i statusa implementacije).

Upravljanje projektima – Modul koji se nastavlja na prethodni, omogućava praćenje realizacije svih projekata od strane menadžera projekata, do nivoa aktivnosti, kao i generisanje pojedinačnih izveštaja za svaki projekat.

Tržište radne snage – U ovom delu, omogućava se praćenje statistike o zapošljavanju na nivou opštine, kao i upravljanje ovim podacima, prema potrebama lokalnog privrednog sektora i investitora.

Slobodne lokacije za investiranje – Registar svih dostupnih greenfield i brownfield lokacija koje su u ponudi, sa podacima o primarnoj i sekundarnoj infrastrukturi. Data je i mogućnost automatskog generisanja izveštaja sa kompletnim podacima o lokaciji, uključujući i slike.

Investicije – Registar svih prisutnih investitora, uključujući kompletan tok investiranja, iznos investicije, broj zaposlenih, dobijene podsticaje, finansijske podatke, kao i praćenje rezultata, efekata i koristi za opštinu od privučenih investicija.

Partnerske institucije i komunikacija sa njima – Adresar svih institucija sa kojima lokalna samouprava kontaktira, sa beleškama sa sastanaka i mogućnošću praćenja hronologije saradnje sa svim bitnim akterima. U toku je izrada kalendara aktivnosti, u cilju koordinacije rada svih zaposlenih sa opcijom pretrage po danima, nedeljama i mesecima, kao i po projektima i zaduženim osobama.

Registar poslovnog prostora – Ovaj modul daje mogućnost za čuvanje i praćenje svih relevantnih podataka o poslovnom prostoru u vlasništvu lokalne samouprave ili u privatnom vlasništvu.

L3Ljudski resursi i organizacija opštine – Evidencija svih zaposlenih u opštinskoj upravi, kao i svih organizacionih jedinica. Iz ovog modula određuju se i različiti nivoi pristupa podacima u LEDISu.

Dijaspora – Registar stanovništva opštine iz dijaspore, u cilju praćenja njihovog interesovanja i mogućnosti za investiranje.

Projekte inicijative – Ovaj modul podržava praćenje različitih mogućnosti/konkursa za finansiranje projekata iz domaćih i stranih fondova, sa opcijom filtriranja po različitim parametrima (prema donatorima, vremenu objavljivanja, visini dostupnih fondova, osobi zaduženoj za taj projekat, statusu inicijative, itd.)

Registar propisa – Na predlog opštine Negotin iz Srbije, trenutno u završnoj fazi je i modul za sistematično čuvanje lokalnih propisa i drugih dokumenata, uz mogućnost pretrage po različitim parametrima, kao i uvida u kompletnu hronologiju svih izmena i dopuna i dostupnost prečišćenih verzija dokumenata, kako iz LEDIS-a, tako i preko Internet sajta opštine.

Planer aktivnosti – Pomoćni modul za planiranje svakodnevnih aktivnosti opštine i koordinaciju između zaposlenih.

Baza znanja – Modul za prikupljanje i čuvanje informacija o obukama i usavršavanju zaposlenih i biblioteka različitih materijala za edukaciju zaposlenih, koja će biti dostupna svima na nivou lokalne samouprave.

LEDIS je informacioni sistem koji je razvila grupa eksperata za lokalni ekonomski razvoj (Development Consulting Group – DCG) iz Beograda i koji zasnovan na WinForms Microsoft .NET tehnologiji, pri čemu se koristi MSSQL Server kao server baze podataka i Crystal Reports za generisanje izveštaja. Razvojno okruženje MS Visual Studio 2008, jezik programiranja C#. Imajući u vidu da je sistem razvijen u Microsoft tehnologiji, jedino je moguć rad na Windows operativnim sistemima.

Instalacija softvera finansira se od strane Njemačka organizacija za tehničku saradnju – GIZ d.o.o. (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Gmbh) u iznosu od 7.823 KM ( 4000 €) a njegovo održavanje u prve dvije godine finansiraće se preko projekta ReGERD u iznosu od 2.880 KM.