Malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini stiže značajna podrška

europaBA_2014070314581350„Mala i srednja preduzeća (MSP) predstavljaju pokretače ekonomije budućnosti i, kao takva, sadrže u sebi potencijal za rast. Moramo se naročito pouzdati u njih kako bismo smanjili veoma visoku nezaposlenost u ovoj zemlji“, rekao je šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen, na prezentaciji Fonda za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća (ENEF) koja je održana 03.07.2014. u Sarajevu.

ENEF je komponenta Programa za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana (EDIF) za koji je EU sa svoje strane obezbijedila ukupno 60 miliona eura.

Ambasador Sorensen je istakao da je nezaposlenost mladih naročito veliki problem u Bosni i Hercegovini i da je, sa skoro 60 odsto, ova stopa najgora u Evropi. „Nažalost, samo jedna od osam mladih osoba starosti 16–24 godine ima posao u BiH, u poređenju sa jednom od tri mlade osobe u EU“, kazao je ambasador i dodao da prema izvještaju Svjetske banke Indikatori lakoće poslovanja BiH zauzima 131. mjesto na listi od ukupno 189 zemalja.

ENEF će podržati već postojeća mala i srednja preduzeća koja imaju visok potencijal za rast – ona koja su osnovana u regionu Zapadnog Balkana i ona koja će investirati u projekte u regionu. Fond će obezbijediti temeljni kapital za podršku razvoju i širenju.

Zvanično je registrovan tek u februaru ove godine. Fond je kreiran kako bi zadovoljio rastuću potražnju za finansiranjem proširenja kapitala lokalnih malih i srednjih preduzeća. Pod pokroviteljstvom ENEF-a, preduzeća mogu dobiti finansijska sredstva u iznosu od 1 milion do 10 miliona eura. Opšti cilj je da se ojača bilans stanja malih i srednjih preduzeća i da se istovremeno obezbijedi likvidnost koja je potrebna za rast.

Inicijalni investitori su Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), koja će takođe upravljati fondom, Evropski investicioni fond (EIF), Kreditna banka za obnovu (Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW) i italijanska vlada. Evropska investiciona banka (EIB) je partner u široj inicijativi.

Dodatne informacije možete naći na web stranici: http://www.wbedif.eu/about-wb-edif/enterprise-expansion-fund-enef/