Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u državama Zapadnog Balkana

Pod pokroviteljstvom Ministarstva za ekonomiju i energetiku SR Njemačke (BMWi), a u okviru zajedničke organizacije Predstavništva njemačke privrede u BiH i ostalih regionalnih komornih ogranaka njemačke privrede (AHK), kao i njemačkog Udruženja za upravljanje materijalima, uvoz i logistiku (BME e.V), upućen je poziv bosanskohercegovačkim firmama da budu dio B2B projekta: „Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u državama Zapadnog Balkana“.

Profil_Njemačkih_firmi

Cilj ove inicijative je da se spoje njemački kupci sa odabranim dobavljačima sa Zapadnog Balkana. U okviru jednodnevnog događaja, koji će biti održan 09.06.2015. u Minhenu, zainteresovane njemačke firme će voditi direktne B2B-matchmaking razgovore sa predstavnicima kompanija iz zemalja Zapadnog Balkana.

Inicijatori projekta na ovaj način žele aktivno doprinijeti povećanju privrednih aktivnosti u regionu, a istovremeno i jačanju evropske ideje. „Funkcionalna tržišta dobavljača, pouzdane mreže isporučilaca, te efikasni lanci snabdijevanja su od ključnog značaja za smanjenje visokog vanjskotrgovinskog deficita u zemljama regiona“, rekao je šef ureda Predstavništva njemačke privrede u BiH Alexander Märdian. On je mišljenja da balkansko tržište dobavljača već danas pruža veliki potencijal za kupce iz Njemačke te da bi te poslovne prilike ubuduće trebalo bolje iskoristiti.

Za potencijalno učešće u ovom projektu u prvoj fazi je potrebno da na engleskom (opcionalno njemačkom) jeziku popunite obrazac koji se nalazi ispod teksta, te da nam isti dostavite do 31.03.2015. na info(at)ahk.ba. U drugoj fazi, njemačke firme će razmotriti pristigle prijave te će izvršiti selekciju odgovarajućih firmi iz BiH i regiona, koje će biti pozvane da učestvuju na konferenciji u Minhenu. Službeni jezik ovog B2B-događaja je engleski (opcionalno njemački) jezik.

Detaljni profili njemačkih firmi sa opisima djelatnosti i zahtjevima koji su upućeni potencijalnim partnerima iz BiH i regiona dostupni su pod ovim linkom. Firme iz BiH koje budu učestvovale na ovom događaju same snose svoje troškove prevoza i smještaja.

ex_ikonaRFI_Supplier – Obrazac

pdf-ikonaShort_Profile_German_Purchasing_Companies – Kratki profili njemačkih firmi

VEZA:http://bosnien.ahk.de/bs/news/news-pojedinacno/artikel/njemacka-inicijativa-za-pronalazenje-dobavljaca-u-drzavama-zapadnog-balkana/?cHash=95f34356f2420c756607eace1d07e0e2