WMTA Србац – нове практичне и верификоване обуке

wmta_obuka_2Центар за стучно образовање одраслих WMTA Србац ће се у 2015.години преименовати у Установу за стучно образовање одраслих, с тим да ће проширити листу занимања за која ће се вршити практична и верификована обука постојећих, незапослених и будућих радника у дрвној и металској индустрији, као и у неким новим индустријским гранама.Обука је прилагођена потребама и захтјевима за дефицитарним кадром са листе за оспособљавање следећих послова и занимања:

Дрвна идустрија:
тапетар
лакирер
оператер на CNC машинама за обраду дрвета
програмер на CNC машинама за обраду дрвета
столар за израду намјештаја,
помоћни столар за израду намјештаја,
столар за израду грађевинске дрвене столарије
помоћни столар за израду грађевинске дрвене столарије
столар за израду грађевинске ПВЦ и АЛУ столарије
помоћни столар за израду грађевинске ПВЦ и АЛУ столарије
пројектант – дизајнер намјештаја и ентеријера
хидротермичар – управљање и контрола сушара за дрво
алатничар – оштрач пила и жага за дрвну индустрију
дуборезац
тесар
шивач (пресвлака за намјештај и осталих кожних и текстилних производа)

Металска идустрија:
оператер на CNC машинама за обраду метала
програмер на CNC машинама за обраду метала
пројектант – дизајнер машинских дијелова
заваривач TIG поступком
заваривач MIG-MAG поступком
заваривач Е- поступком (електролучно заваривање)

Остале индустрије:
оспособљавање за послове зидара
оспособљавањe за послове молера
оспособљавањe за послове фасадера,
кухар
конобар
рецепционар
хотелијер
оспособљавање за пластеничку производњу,
оспособљавање за сакупљача самониклог љековитог биља, шумских плодова и гљива
гљивара
оспособљавање за послове воћара
оспособљавање за послове пекара,
оспособљавање за послове пчелара,
оспособљавање за произвођача расада поврћа и цвијећа
возач моторних возила
oспособљавање рачуновођа

WMTA Srbac  http://www.wmta-edu.com