Saradnja sa WMTA Srbac – Centrom za stručno obrazovanje odraslih

thumbs_akademija-3Saradnja sa WMTA Srbac – Centrom za stručno obrazovanje odraslih koji je osnovan od strane poduzeća INTERFOB Consulting Banja Luka, kao nosioc projekta, kao i ostalih osnivača: APIS – razvojna agencija Srbac, Srednjoškolski centar,,WMTA_1 Petar Kočić,, Srbac, Tandem GD Srbac , Srbac Drvoservis, MID komerc Banja Luka, Drvomehanika Banja Luka, uz podršku i sufinansiranje projekta „Prilika plus“ (koji provodi RARS-Republička razvojna agencija Republike Srpske, a finansira WMTA_2Švajcarska razvojna agencija SDC). Rad se fokusira na praktičnu i verifikovanu obuku postojećih, nezaposlenih i budućih radnika u drvnom i metalskom sektoru. Svi programi stručnih obuka su razvijeni prema DACUM metodologiji koja je definisana od stranewmta_posjeta projekta,, Prilika plus,, koja je prilagođena potrebama i zahtjevima za deficitarnim kadrom u drvnom i metalskom sektoru na području cijele BiH.